Ştiri locale

Aproape 3.000 de miei sacrificaţi de Paşte la abatoarele din judeţul Covasna

În scopul prevenirii apariției toxinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale, când în mod tradițional consumul de alimente de origine animală crește semnificativ, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Covasna a dispus măsuri specifice de control în aceasta perioadă. Aceste măsuri vizează: o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului în care sunt produse, depozitate, transportate și comercializate carnea de miel, ouăle precum și alte alimente de origine animală sau non-animală destinate consumului uman.

În acest sens, în perioada 15 martie – 15 aprilie 2017 inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Covasna efectuează controale și verificări ale modului în care sunt respectate condițiile sanitar veterinare în târgurile de animale, piețele agro-alimentare, abatoare și centre de sacrificare temporare, unități de tranșare a cărnii, carmangerii și măcelării, unități de depozitare, unități de alimentație publică, precum și în toate unitățile unde se comercializează alimente de origine animală și non-animală.

Publicitate

Astfel, până la această dată din cele 1836 unități de procesare și comercializare a alimentelor, au fost efectuate controale la un număr de 320 de operatori economici din domeniul alimentar. Totodată au fost efectuate 7 controale în trafic, cu ajutorul lucrătorilor de la poliția rutieră, verificând un număr de 105 autovehicole transportatoare de animale sau produse alimentare.

Deficiențele majore constatate au fost: produse alimentare fără etichete și fără trasabilitate, etichetare incompletă și necorespunzătoare, nu se monitorizează temperaturile de păstrare ale materiilor prime și a produselor finite, depozitare necorespunzătoare direct pe paviment sau în spații prea mici, depozitarea în același spațiu a materiilor prime și a produselor finite, igiena necorespunzătoare a unității, nu sunt asigurate toate facilitatile pentru igienizarea mâinilor, paviment și tavan deteriorat etc.

În urma controalelor au fost aplicate 9 amenzi contravenționale în valoare totală de  5.520 lei, au fost întocmite 17 avertismente în scris și au fost confiscate 32 kg preparate din carne fără elemente de identificare.

La cele două abatoare autorizate din județ (SC.KRONSTADT SRL și SC.TORO IMPEX SRL), până la această dată au fost sacrificaţi un număr total de 2752 miei, 8 iezi și 63 ovine adulte.

Deși există posibilitate legală de autorizare temporară a unor puncte de sacrificare pentru perioada anterioară sărbătorilor pascale, până la această dată nicio autoritate locală nu a solicitat acest lucru.

Menționăm faptul că acțiunea continuă până la data de 16 aprilie 2017, și se vor urmări și în continuare aspecte specifice perioadei.

În toate pieţele agro-alimentare şi în alte locuri special amenajate în care vor fi valorificate carnea şi celelalte produse de origine animală, se va asigura personal de specialitate.

De asemenea, pentru asigurarea protecţiei consumatorilor, inspectorii sanitari veterinari vor colabora cu reprezentanţii altor instituţii competente de la nivel judeţean/local (primării, consilii judeţene, ANAF, ANPC, IPJ etc.) organizând acţiuni comune de control în unităţile care produc, procesează, depozitează şi comercializează produse de origine animală și non-animală, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate de A.N.S.V.S.A. cu alte autorităţi abilitate.

Totodată, cu sprijinul IPJ, vor fi verificate în trafic, prin sondaj, autovehiculele care transportă animale vii sau produse alimentare.

Sacrificarea mieilor, destinaţi comercializării și consumului public, se va realiza numai în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar. În cazuri excepționale, la solicitarea primăriilor,  sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locurile special amenajate temporar în care se asigură supraveghere sanitar-veterinară şi unde sunt respectate condiţiile de igienă stabilite în Reg. (CE) nr. 852/2004, precum și cerințele privind bunăstarea animalelor și gestionarea materialului cu risc specific. Funcţionarea centrelor de sacrificare a mieilor poate fi permisă numai pentru perioada 30 martie – 15 aprilie 2017. Până în prezent nu au fost înregistarte solicitări din partrea primăriilor pentru autorizarea temporară de centre de sacrificare a mieilor.

Spaţiile avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să dispună de următoarele facilităţi:

– separare fizică, astfel încât sacrificarea mieilor să nu producă disconfort vizual cumpărătorilor;

– asigurarea condițiilor de bunăstare în timpul sacrificării mieilor (asomator electric);

– spaţii special amenajate pentru cazarea animalelor şi cu posibilităţi după caz de adăpare;

– sistem de alimentare cu apă potabilă, atunci când se impune;

– facilităţi de colectare şi stocare în vederea dirijării la unităţi de neutralizare a subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea animalelor;

– dirijarea subproduselor necomestibile rezultate la unităţile de ecarisare şi incineratoare intră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare.

Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel se va face numai după efectuarea examinării ante şi post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară-veterinară a locului amenajat pentru sacrificarea mieilor.

Carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în aceste locuri special amenajate va fi obţinută la cererea directă a consumatorilor şi nu poate fi livrată pentru comercializare către alte unităţi din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar.

În cazul mieilor destinați sacrificării se vor avea în vedere următoarele aspecte:

– controlul stării de sănătate și admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public, numai a animalelor identificate conform legislației, care sunt sănătoase și care sunt crescute în gospodării sau fereme indemne de boli transmisibile.

– verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului și în timpul tăierii

– transportul mieilor pentru tăiere în abatoare se va efectua numai cu mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi însoţite de certificate veterinare care să ateste starea de sănătate precum şi documente privind informaţiile lanţului alimentar.

În cazul ouălor destinate consumului uman

– producătorii şi comercianţi care valorifică ouă pentru consum uman, trebuie să fie înregistrate/autorizate conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare privind regimul termic;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului și trebuie să provină din centre de ambalare ouă autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 589/2008 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor, cu excepția ouălor comercializate prin vînzare directă;

– este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crapată sau murdară.

Lapte şi produse din lapte

Comercializarea laptelui şi a brânzeturilor în pieţele agro-alimentare şi târguri, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA Covasna, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008.

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui.

Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele, completate de către medicii veterinari din localităţile de origine.

Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate din halele de desfacere a produselor alimentare,în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabil, uşor de curăţat şi igienizat.

Brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc).

Comercializarea directă către consumatorul final (în hale de desfacere a produselor alimentare şi târguri de produse tradiționale), a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător.

La sediul DSVSA Covasna se va asigura permanența conform unui grafic afișat, inclusiv sâmbătă și duminică.

Se va asigura permanența, inclusiv sâmbătă și duminică  și la sediile circumscripțiilor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor (C.S.V.S.A.) și circumscripțiilor sanitar veterinare zonale (C.S.V.Z.), unde va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

Lista Circumscripțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din județul Covasna:

  1. C.S.V.S.A. Sf.Gheorghe – tel. 0745.023.927 sau 0745.396.247
  2. C.S.V.S.A. Tg.Secuiesc – tel. 0743.096.107 sau 0732.500.229
  3. C.S.V.S.A. Baraolt – tel. 0744.220.099 sau  0721.373.851
  4. C.S.V.S.A. Covasna – tel. 0721.373.851 sau 0721.700.370
  5. C.S.V.S.A. Întorsura Buzăului – tel. 0769.054.809 sau 0741.052.909

În cazul în care, în urma controalelor sanitar veterinare, efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Covasna, se constată că nu sunt respectate condițiile sanitar veterinare, vor fi aplicate sancțiuni în conformitate cu legislația sanitar veterinară în vigoare, suspendarea activității până la remedierea deficientelor, respectiv confiscarea produselor alimentare, după caz.

Director executiv,

Dr. SIKÓ BARABÁSI Sándor

Publicitate
banner we radio