Anunţuri

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

NAGY ALPAR I.I. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ZONA AGROZOOTEHNICA propus a fi amplasat în localitate BODOC , CF 27366 EXTRAVILAN, JUD. COVASNA.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10 și la sediul NAGY ALPAR I.I. , BODOC , 291/A , JUD. COVASNA în zilele de luni-vineri între orele 08.00 -14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna.

Publicitate
banner we radio