Anunţuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Covasna, cu sediul în mun.Sf.Gheorghe, str.Kos Karoly nr.5A, anunţă publicul interesat că s-a luat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, Decizia privind încadrarea Amenajamentului U.P. I Oituz, Amenajamentului U.P. II Apa Roşie, Amenajamentului U.P. III Dalnic şi Amenajamentului U.P. IV Târgu Secuiesc, din cadrul Ocolului Silvic Breţcu, situate pe raza Unităţilor Administrativ Teritoriale: Târgu Secuiesc, Breţcu, Ojdula, Lemnia, Estelnic, Mereni, Poian, Sânzieni, Ghelinţa, Moacşa, Ghidfalău, Bodoc, Dalnic, Cernat, Turia, Malnaş, Bixad şi Turia din judeţul Covasna, Plăieşii de Jos şi Cozmeni din Judeţul Harghita, Oituz şi Caşin din Judeţul Bacău, fără aviz de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.     

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.
Observaţiile şi comentariile publicului interesat, privind decizia etapei de încadrare, se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele 09:oo – 13:oo, telefon: 0267.323.701 sau pot fi transmise la adresa de e-mail: office@apmcv.anpm.ro, în termen de 10 zile de la apariţia anunţului.

Publicitate
Publicitate
Publicitate
banner we radio