Ştiri locale

Alege să fii voluntar ISU!

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă lansează semenilor o provocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din România.

Proiectul, intitulat „Salvator din pasiune”, se derulează în perioada 10 mai – 29 iulie a.c., interval de timp structurat în trei etape ce presupun recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizarea dosarelor și  încheierea contractelor de voluntariat.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori  sunt următoarele: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Fiecărui Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă i-au fost repartizate 40 de locuri.

Mai multe informaţii legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna – www.isujcv.ro.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Cpt. Maria Veronica Gunea

Publicitate
banner we radio