Ştiri locale

AJOFM Covasna: Informaţii utile absolvenţilor promoţiei 2017

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna (AJOFM) oferă servicii absolvenţilor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţie, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

Cadrul Legal: Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.4577/2016,

Publicitate

Data absolvirii: 26 mai 2017

Conţinutul dosarului:

Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente:

– actul de identitate, în original şi copie;

– certificat naştere, în original şi copie;

– adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice;

– adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;

– actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Ca urmare a înregistrării la AJOFM, absolvenţii beneficiază de:

Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care are ca scop: furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor, profilarea şi încadrarea în diferite niveluri de ocupabilitate, dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă

Medierea muncii – punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor.

Formarea profesională – asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Indemnizaţie de şomaj – Absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la AJOFM Covasna, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.

Completarea veniturilor salariale

Absolvenţii înregistraţi la AJOFM care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare.

Prime de mobilitate :

– primă de încadrare – absolvenţii înregistraţi ca şomeri la AJOFM Covasna, care se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu, beneficiază pe o perioadă de 12 luni de o primă de încadrare, neimpozabilă.

– primă de instalare- absolvenţii înregistraţi ca şomeri la AJOFM Covasna,  care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia (noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate) pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă,

– primă de relocare – absolvenţii înregistraţi ca şomeri la AJOFM Covasna, care se încadrează în muncă,într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire

Atât prima de încadrare, prima de instalare cât şi la prima de relocare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile absolventului.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, str. General Grigore Bălan Nr. 14, telefon/fax: 0267-312157  sau la punctele de lucru teritoriale  din: Târgu Secuiesc tel. 0267-364962, Covasna 0267-341996, Baraolt 0267-377823 şi Întorsura Buzăului 0267-370415.

Kelemen Tibor            

Director executiv

AJOFM Covasna

Publicitate
banner we radio