Ştiri locale

Activități ale Poliţiei pentru prevenirea incidentelor din cauza obiectelor pirotehnice

În cadrul planului național „FOC DE ARTIFICII” 2022-2023, I.P.J Covasna desfășoară și în acest an activitățile pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.

Obiectivele urmărite în cadrul activităților derulate sunt prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul articolelor pirotehnice precum și cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu de către cetățeni pentru a achiziționa, deține și utiliza exclusiv articole pirotehnice din categoriile celor permise.

Publicitate

Astfel, polițiștii covăsneni desfășură activități de control în vederea verificării legalității activitățiilor ce presupun operațiuni cu articole pirotehnice a persoanelor fizice și juridice.

Totodată, în plan preventiv polițiștii demarează activități de informare a publicului în vederea prevenirii faptelor de natură contravențională și penală la regimul articolelor pirotehnice, prin conștientizarea cetățenilor privind riscurile utilizării necorespunzătoare respectiv a comercializării ilegale de articole pirotehnice și potențialele riscuri la care se expun.

Pentru evitarea implicării în evenimente negative, recomandăm:

-Să cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane fizice/juridice autorizate!

-Să sesizați poliția când constatați că sunt vândute ilegal articole pirotehnice!

Vă readucem în atenția câteva aspecte legate de obiectele cu conținut pirotehnic:

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

  1. între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
  2.  la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  3.  la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
  4.  la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice/ petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  5.  în locurile unde există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
  6.  pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
  7.  la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

  1. orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
  2. comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
  3. comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea  faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire social, a ordinii şi liniştii publice.

(Biroul de Presă al IPJ Covasna)

 

Publicitate
Publicitate
banner we radio