Ştiri locale

Acțiune a ITM Covasna pentru stoparea muncii la negru

Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung, atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o relație de interdependență între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și accesul la drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială.

Consecințele muncii nedeclarate se reflectă negativ și în economie, prin distorsionarea mediului concurențial. Astfel, angajatorii care utilizează munca nedeclarată au mai puține obligații financiare, aflându-se, prin urmare, în concurență nelolială cu acei angajatori care folosesc toate tipurile de resurse și depun eforturi reale pentru respectarea obligațiilor legale ce le revin.

Publicitate

Munca nedeclarată nu se poate manifesta decât cu implicarea celor două părți, respectiv angajatorii și persoanele care desfășoară activitate, având la bază practici neloiale care diminuează simțul responsabilității necesar într-o societate în care o parte importantă a resurselor sunt destinate protecției sociale.

Principala cauză a perpetuării acestui fenomen îl constituie avantajul financiar imediat, obținut atât de către persoana care desfășoară activitate, cât și de angajator, generat de sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Inspecția Muncii a apreciat ca fiind necesară desfășurarea unor acțiuni de informare și conștientizare cu privire la necesitatea transformării muncii nedeclarate în muncă declarată.

Acțiunea se va desfășura în perioada 14 iunie – 31 august 2017, iar grupul țintă îl reprezintă entitățile care desfășoară activitate în domenii care înregistrează o incidență crescută a muncii nedeclarate: construcții, exploatarea și industrializarea lemnului, alimentație publică, agricultură, industria textilă, micul comerț, micii transportatori, panificație, industria alimntară și prestările de servicii, precum și categoriile de persoane vulnerabile: personae cu nivel scăzut de educație, persoane din zone izolate, tineri și copii.

Desfășuratea acțiunii se va concretiza prin organizarea de întâlniri cu reprezentantii entităților cuprinse în grupul-țintă și cu grupuri din categoriile de persoane expuse riscului de practicare a muncii nedeclarate, enumerate mai sus.

La informarea entităților se va pune accent pe următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă; elementele ce trebuie înregistrate în registrul general de evidența salariaților și termenele de transmitere a acestora; intensificarea acțiunilor de control privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate, indifferent de domeniu de activitate.

La informarea grupurilor de persoane se vor avea în vedere, în primul rând: consecințele sociale și economice pe care le produce munca nedeclarată; elementele ce trebuie înregistrate în registrul general de evidența salariaților; principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă.

Inspector Şef Ordog Lajos

Inspectoratul Teritorial De Muncă Covasna

Publicitate
banner we radio