Ştiri locale

A început oficial campania electorală pentru Alegerile Locale şi Europarlamentare din 9 iunie

Campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie va începe pe 10 mai și se va încheia pe 8 iunie, la ora 7:00. În această perioadă candidații și partidele care îi susțin vor trebui să respecte o serie de reguli stricte, scrie adevarul.ro.

În campania electorală se pot organiza mitinguri, adunări, în cadrul cărora atât candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, cât și cetățenii să-și poată exprima opiniile în mod liber și fără nicio discriminare.

Publicitate

Este permisă în acest sens și utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă. Radiodifuzorii publici și privați au obligația de a asigura reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat și imparțial, și pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: informative, electorale și de dezbatere electorală.

Candidaţii care au deja funcţii publice au dreptul să apară în emisiunile informative, dar strict pentru probleme legate de funcţia pe care o ocupă.

Biroul Electoral Central recomandă respectarea regulillor

„Biroul Electoral Central recomandă, cu fermitate, competitorilor electorali să respecte regulile generale privind desfăşurarea campaniei electorale, să aibă un discurs echilibrat, onest şi constructiv şi să evite denaturarea sau manipularea informaţiilor pentru a preveni răspândirea ştirilor false, a acţiunilor de dezinformare şi a oricăror derapaje de natură să afecteze buna desfăşurare a procesului electoral”, se precizează într-un comunicat al BEC.

De asemenea, BEC transmite că discursul electoral şi mesajele cu caracter politic ale competitorilor electorali trebuie dezvoltate în aşa fel încât „să ofere garanţii privind respectarea şi promovarea principiilor democraţiei şi să contribuie la dezvoltarea unui climat de integritate în desfăşurarea campaniilor electorale, atât din respect pentru ceilalţi competitori, cât şi pentru alegători”.

„Alegătorii merită să aibă acces la informaţii obiective, reale şi corecte pentru a-şi putea forma propria opinie şi pentru a decide în deplină cunoştinţă de cauză”, mai arată comunicatul.

Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează şi soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, a unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea altor dispoziţii legale incidente, mai aminteşte BEC.

Încălcarea normelor legale atrage aplicarea sancţiunilor contravenţionale ori penale, după caz.

Panourile electorale

Materiale de campanie electorală sunt considerate doar cele amplasate după începerea campaniei. Astfel, locurile pentru afişaj electoral sunt stabilite de primari, ținând cont de numărul de competitori, înainte de începerea campaniei electorale, și trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, dar fără a împiedica circulația pe drumurile publice şi celelalte activități, amplasarea în alte locuri fiind interzisă.

Competitoriii electorali nu au voie să folosească locurile speciale de afișaj electoral astfel încât să împiedice utilizarea acestora de către un alt competitor, fiecare având dreptul la numai două afişe electorale.

În ce privește dimensiunile afişelor electorale, acestea nu trebuie să depăşească 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură (aproximativ dimensiune A3), iar cele prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură, fiind interzise cele care combină culorile într-o succesiune care reproduc drapelul României sau al unui alt stat.

Integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate în locuri autorizate este asigurată de primari, cu sprijinul organelor de ordine publică.

Materiale de propagandă permise și interzise

În campania electorală, competitorii electorali mai pot utiliza, pe lângă afișele electorale, și materiale de propagandă electorală difuzate de mass-media audiovizuală și cele online; publicitatea în presa scrisă, broșurile, pliantele calendarele, fluturașii și alte materiale similare tipărite pe suport de hârtie.

Este interzisă finanțarea: a) utilizării vehiculelor inscripționate sau colantate cu sloganuri de campanie, imagini ale candidaților, și cu orice alte referiri la competitorii electorali; b) utilizării vehiculelor care difuzează materiale audio, în mers sau staționar; c) spectacolelor, serbărilor, focurilor de artificii etc.; d) bannerelor, mesh-urilor, și a altor materiale publicitare precum corturi, pavilioane, panouri mobile etc.

ră mită electorală

Candidații nu au voie să efectueze nici un fel de cheltuieli care să vizeze oferirea, darea sau distribuirea către alegători, în mod direct sau indirect de orice bun (pixuri, căni, țigări, umbrele, produse vestimentare, alimentare, aloolice, calendare bisericești) oferit cu scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat.

Edilii pot aproba instalarea pe domeniul public a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, fără a restricționa circulaţia rutieră sau pietonală. Iar folosirea minorilor cu vârsta sub 16 ani în aceste activități este interzisă.

O altă regulă prevăzută de lege vizează interzicerea, cu 48 de ore înainte de ziua alegerilor, a prezentării de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă, spoturi de publicitate electorală, comentarilor privind campania electorală, invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia spaţiului de emisie acordat pentru difuzarea rectificărilor.

După încheierea campaniei electorale este interzisă difuzarea de mesaje electorale în format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate în locuri publice ori private, precum şi prin intermediul unor vehicule special amenajate.

Unde se poate vota

Dacă pentru scrutinul european cetăţenii români pot vota oriunde în ţară sau în străinătate, pentru cel local, îşi pot exercita dreptul la vot doar la secţiile unde sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa.

Candidaturile pentru alegerile locale rămase definitive vor fi afișate atât la sediile birourilor electorale județene, la sediul Biroului Electoral Central, cât și pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

Odată cu tipărirea buletinelor de vot, un specimen al acestora va fi dat publicității, tocmai pentru ca cetățenii să se poată familiariza cu acestea și să își poată identifica competitorii politici pentru care optează și astfel, să poată vota în cunoștință de cauză, a explica președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă.

Publicitate
banner we radio