Ştiri locale

Strategia de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe a fost actualizată

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2022-2030, care cuprinde, printre altele, indicatorii şi obiectivele propuse pentru următorii 7 ani, portofoliul de proiecte care urmează să fie implementate, planul de monitorizare, precum și direcțiile prioritare de acţiune, a fost actualizată, fiind aprobată de către consilierii locali, joi, în ședința ordinară a lunii octombrie.

Documentul strategic de planificare a fost elaborat în perioada august 2021 – iunie 2022, fiind corelat cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aferent zonei metropolitane Sfântu Gheorghe, după ce în primăvara anului trecut Consiliul Local a aprobat asocierea municipiului cu alte 12 comune în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona metropolitană Sepsi”. Scopul asociației, din care mai fac parte comunele Arcuș, Bodoc, Ghidfalău, Ilieni, Chichiș, Moacșa, Malnaș, Micfalău, Reci, Bixad, Valea Crișului și Ozun, este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ-teritoriale componente şi de a crea un instrument de dezvoltare durabilă a întregii zone.

„Aceste strategii sunt obligatorii la Programul Operațional Regional, pot fi solicitate și la alte programe de finanțare, dar sunt utile și Primăriei pentru ca dezvoltarea să nu fie haotică. Prima strategie a fost elaborată în 2016, de fapt este și acum valabilă, pe baza acesteia s-au depus cererile de finanțare, inclusiv pentru mobilitate, au fost mai multe axe. Se pot depune proiecte numai dacă figurează și în aceste strategii de dezvoltare. În următoarea perioadă, inclusiv până în 2030, această strategie trebuie actualizată, dar a fost elaborată doar până în 2025. Trebuie actualizată și revăzută pentru următorii ani. Strategia are mai multe capitole, e pe mai multe axe, dar ceea ce e mai interesant la această nouă strategie este că transportul public local este abordat regional prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în zona metropolitană Sepsi, deci nu numai orașul Sfântu Gheorghe, ci și comunele care au aderat la această zonă metropolitană sunt prinse. Sunt mai multe capitole, este o prioritizare a proiectelor pe diferite capitole, dar și o listă a proiectelor, în care trebuie să se regăsească proiectele pentru care o să depunem solicitare de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional”, a explicat viceprimarul municipiului, Tóth-Birtan Csaba.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a fost pusă în dezbatere publică în vara anului trecut, și a putut fi consultată la sediul și pe site-ul Primăriei Sfântu Gheorghe.

Documentul cuprinde un portofoliu cu peste 100 de proiecte, iar printre cele aflate pe lista prioritară, pentru realizarea cărora principala sursă de finanţare va fi Programul Operaţional Regional 2021-2027, se numără: reabilitarea zonelor verzi din cartierele de blocuri, amenajarea unor parcuri împădurite, amenajarea unui complex de agrement pe albia râului Olt, realizarea terminalului de transport interjudețean, extinderea sistemului de management al traficului, extinderea rețelei de stații de autobuze și e-ticketing, sau amenajarea unui centru de experiență/casă de jocuri științifice în fosta Fabrică de Țigarete, valoarea totală a investițiilor fiind estimată la 60.000.000 de euro.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio