Ştiri

Sporuri pentru administraţia locală de până la 15% 

Guvernul a adoptat vineri, printr-o hotărâre, un regulament prin care angajaţii din administraţia publică locală vor putea beneficia de sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, la fel ca în legea anterioară a salarizării.

Potrivit hotărârii, la stabilirea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următoarele criterii: existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului, intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori, durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi, existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare, structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă.

Nivelul sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă este de până la 15% din salariul de bază, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc; până la 10% din salariul de bază, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc; până la 5% din salariul de bază, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc.

Actul normativ mai prevede că la stabilirea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, pentru a nu afecta echilibrele bugetare, a fost introdusă condiţia de a se respecta încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Publicitate
banner we radio