Ştiri locale

Şefa Ambulanţei Judeţene Covasna, declarată incompatibilă de Agenţia de Integritate

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a două persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, printre care şi şefa Serviciului Judeţean de Ambulanţă Covasna, Török Zsuzsanna.

Redăm mai jos comunicatul ANI, cu precizarea că Török Zsuzsanna a declarat pentru presa locală maghiară că până la primirea comunicării din partea ANI nu doreşte să facă nicio declaraţie:

Publicitate

„Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a două persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

1. TOROK ZSUZSANNA, Manager general în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Covasna
INCOMPATIBILITATE
Începând cu data de 26 octombrie 2011 a exercitat simultan funcţia de manager general şi pe cea de cenzor în cadrul Agromec Sfantu Gheorghe S.A. şi a realizat venituri de natură salarială de la Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna – Asimcov.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 118, alin. (15), lit. a) şi e) din Legea nr. 95/2006.

2. PALADE OCTAVIAN DRAGOŞ, fost şef secţie ORL în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sfântul Spiridon Iaşi

INCOMPATIBILITATE
În perioada 25 noiembrie 2016 – 20 februarie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de şef secţie ORL în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sfântul Spiridon Iaşi şi pe cea de administrator în cadrul S.C. Mirco Medical S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) şi ale art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 118, alin. (15), lit. a) şi e) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Funcţia de manager general este incompatibilă cu: a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcţionare a unităţii respective, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică; (…) e) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (…)’;

* art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu (…) g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare’;

* art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia ‘Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (…)’.

‘Persoana (…) faţă de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.”

Publicitate
banner we radio