Ştiri locale

Se apropie termenul limită pentru plata impozitelor locale pe semestrul II

Primăria Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul de plată a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport, pe semestrul II al anului fiscal 2017, este 2 octombrie 2017.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Publicitate
banner we radio