Ştiri locale

Propuneri legislative pentru întărirea autorității polițistului

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice, care conține o serie de propuneri prin care se asigură transparentizarea procedurilor de intervenție ale polițiștilor.

Necesitatea acestor schimbări legislative vine, în primul rând, din nevoia de a oferi un climat de ordine și siguranță cetățeanului și reprezintă răspunsul instituțional la o realitate socială, reflectată în apariția tot mai frecventă a unor cazuri de agresiuni îndreptate împotriva personalului MAI, care au fost intens mediatizate și dezbătute.

Publicitate

Cele mai frecvente proceduri care privesc direct interacțiunea cu cetățenii – legitimarea, încătușarea, conducerea la sediul poliției – se introduc în Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pentru a fi cunoscute de toți cetățenii și pentru a elimina arbitrariul, subiectivismul și comportamentul abuziv. Cetățeanul va cunoaște care îi sunt drepturile, căror obligații trebuie să se conformeze, precum și care sunt limitele de acțiune ale polițistului.

Prin proiectul de lege supus dezbaterii publice se stabilește și dreptul polițistului de a solicita oricărei persoane care face obiectul unor măsuri polițienești, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, să țină mâinile la vedere şi/sau să adopte o poziție inofensivă care exclude săvârșirea unei acțiuni violente.

Totodată se introduc trei noi infracțiuni pentru împiedicarea polițistului să-și exercite obligațiile de serviciu, fundamentat pe faptul că se întâmplă frecvent ca în timp ce polițistul interacționează cu o persoană în cadrul unei proceduri polițienești, alte persoane de pe margine intervin și obstrucționează acțiunea polițistului în aplicarea legii. Aceste persoane vor putea fi sancționate în registrul penal, pentru expresii ori gesturi jignitoare sau obscene adresate polițistului și pentru continuarea săvârșirii unor fapte prin care se tulbură folosința spaţiilor de locuit dintr-un imobil. Nu de puţine ori se întâmplă ca în cazul scandalurilor sau petrecerilor din blocuri sau din proximitatea imobilelor polițiștii să intervină la cererea vecinilor/locatarilor iar măsura pe care o iau – avertisment sau amendă contravențională – să fie ignorată după plecarea acestora de la fața locului, poliţiştii fiind lipsiţi la momentul actual de alte instrumente de impunere a legii. Astfel, dacă acțiunea care a impus intervenția polițiștilor continuă, la o a doua sesizare a cetățenilor trebuie să intervină o răspundere mai drastică, în consecinţă din sfera penală, față de cei care au provocat respectiva tulburare a folosinței imobilului şi ignoră în mod repetat obigaţiile ce le revin.

Modificările legislative au ca scop principal asigurarea unui echilibru real între ceea ce înseamnă consolidarea autorității și a protecției polițistului și drepturile și libertățile cetățenești, fapt pentru care în proiect sunt menționate explicit drepturile cetățenilor în timpul acestor interacțiuni cu Poliția.

Proiectul a fost elaborat pe baza stării de fapt curente cu care poliţiştii se confruntă în intervenţiile pentru asigurarea respectării prevederilor legale şi siguranţei cetăţenilor, fiind propus în forma actuală şi în urma mai multor runde de consultări cu organizația profesională și cu organizațiile sindicale. Pentru conturarea unui cadru legislativ clar care să asigure atât protecția și predictibilitatea, cât și eficiența acțiunilor polițienești a fost inclusiv analizată legislația și practica polițiilor din statele europene.

Textul proiectului de Lege este afişat şi poate fi consultat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne (Click AICI).

(IPJ Covasna)

Publicitate
Publicitate
banner we radio