Ştiri locale

Primăria Târgu Secuiesc le oferă tinerilor cu vârste de până în 35 de ani teren pentru construirea unei locuințe

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care locuiesc în Târgu Secuiesc, pot obține de la autoritățile locale, în mod gratuit, o parcelă de 434 de metri pătrați situată pe strada Fortyogó din municipiu, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală.

Contactați telefonic, reprezentanții Compartimentului de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei au precizat că viitoarea construcție va trebui să respecte Planul Urbanistic Zonal. Terenul oferit de autoritățile locale a fost inițial atribuit cu titlu gratuit unei alte persoane care, însă, nu a respectat obligația de a începe construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, fiind deposedată de parcelă.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 10 ianuarie 2024, iar tinerii interesați pot obține mai multe informații de la Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (camera 202), sau la numărul de telefon 0267 361 974, interior 118.

Cererile pe care solicitanții le vor depune la Primărie trebuie să fie însoțite de mai multe documente, printre care o copie a certificatului de naștere și una a actului de identitate, copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul), respectiv de naștere a copiilor (dacă este cazul), o declarație pe propria răspundere, respectiv un document încheiat la notarul public din care să reiasă că solicitantul nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, un document din care să reiasă dacă acesta locuiește în chirie sau împreună cu părinții, declarație de venit și o copie a actelor de studii.

Reprezentanții Primăriei au mai precizat că dosarele vor fi evaluate pe baza unui barem, parcela urmând să fie atribuită solicitantului care a obținut cel mai mare punctaj.

Legea prin care tinerii pot primi în mod gratuit terenuri de până la 1.000 de metri pătrați din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a apărut în urmă cu 20 de ani, însă procedura de obținere a acestor terenuri a fost simplificată abia în luna august a acestui an, odată cu modificarea normelor metodologice de aplicare a legii.

Atribuirea terenului în folosinţă gratuită se face pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Persoana căreia i se aprobă atribuirea unui teren se obligă să demareze construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului, iar la construirea ei, trebuie să respecte toate prevederile Legii construcțiilor nr. 50/1991.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio