Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe vrea să reabiliteze căminul de bătrâni „Zathureczky Berta” cu finanțare de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Clădirea căminului de bătrâni „Zathureczky Berta” din Sfântu Gheorghe ar putea fi reabilitată cu finanțare de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. În acest sens, marți, consilierii locali au aprobat depunerea solicitării de finanțare, nota de fundamentare a proiectului de reabilitare, precum și memoriul justificativ privind principalii indicatori tehnico – economici.

Totodată, a fost aprobat bugetul total al proiectului, în valoare de peste 7 milioane de lei cu TVA, sumă din care 90% reprezintă finanțarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, respectiv peste 6.3 milioane de lei, restul fiind contribuția proprie a Primăriei.

„Municipiul Sfântu Gheorghe se angajează să finanțeze toate sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile, care pot apărea pe durata implementării proiectului Reabilitarea clădirii Zathureczky Berta. Se asigură cheltuielile de funcționare ulterioară şi de păstrare a destinației inițiale sau destinația socială a obiectivului pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții finanțate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice”, se arată în proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local.

Potrivit autorităților locale, decizia privind modernizarea clădirii a fost luată după constatarea unor deficiențe în ceea ce privește sistemele de evacuare a apelor uzate şi pluviale, finisajele interioare și accesibilitatea persoanelor cu dificultăți de deplasare.

„În prezent, la grupurile sanitare aferente camerelor de cazare de la etajele 1 si 2 sunt prevăzute praguri a căror înălțime depășește 10 cm. La mansardă, între axele 3 și 4, pardoseala prezintă o diferență de nivel de 15 cm. Grupurile sanitare nu sunt dotate cu mânere adiționale. Pereții parterului prezintă deteriorări cauzate de infiltrații la infrastructura construcției. Conducta principală de evacuare a apelor uzate și pluviale este situată sub coridorul de la parterul construcției, sistemul învechit și neetanș se înfundă periodic, cauzând ocazional inundații în spațiile situate la parter. Pardoseala din camere și de pe coridoare este deteriorată, îngreunând igienizarea spațiilor. Investiția propusă vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea beneficiarilor cu servicii esențiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale prin îmbunătățirea serviciilor și calității vieții”, se arată în nota de fundamentare.

Complexul „Zathureczky Berta” este singurul cămin pentru persoane vârstnice din Sfântu Gheorghe și dispune, în prezent, de 34 locuri. În viitor, Primăria are în plan crearea unor noi servicii specializate în acest domeniu, având în vedere că, potrivit autorităților locale care citează cifre oficiale ale Institutului Național de Statistică, municipiul Sfântu Gheorghe avea, la 1 ianuarie 2023, un număr de 11.855 de persoane cu vârste de peste 65 de ani.

„Pe lângă obiectivul de creare a unor noi servicii specializate în acest domeniu, este necesară şi modernizarea celor deja existente, pentru a face posibilă continuarea prestării serviciilor în condiții adecvate. Pentru a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate și eficiente, Municipiul Sfântu Gheorghe a dezvoltat Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada 2020-2025. În această strategie, reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor sociale reprezintă un obiectiv specific. Având în vedere necesitatea dezvoltării sistemului de servicii sociale, Municipiul Sfântu Gheorghe face toate demersurile pentru a obține fondurile necesare pentru reabilitarea clădirii Zathureczky Berta”, se mai arată în documentația aprobată de consilierii locali.

Clădirea complexului a fost construită în jurul anului 1960, cu destinația cămin de nefamiliști, fiind  ulterior transformată în hotel-restaurant. Din anul 2003, clădirea a fost transformată  n Centru socio-medical pentru persoanele vârstnice, iar ultimele lucrări de modernizare și reabilitare au fost derulate 9 ani mai târziu, în 2012.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio