Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe angajează director executiv

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a înființat la sfârșitul anului trecut o nouă direcție în cadrul Primăriei, numită Direcția Tehnică şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice. Direcția, cu cele două birouri subordonate, numite Biroul de Dezvoltare, Investiţii și Biroul pentru monitorizare societăți comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice au scopul de a acorda o atenție sporită spațiilor publice și a funcționării potrivite a utilităților publice, respectiv de a interveni mai rapid și mai eficient în cazul eventualelor probleme.

Activitățile principale ale Direcției Tehnice şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice se concentrează în jurul a trei teme majore, după cum urmează: monitorizarea și verificarea spațiilor și utilităților publice, a stării străzilor și pavajelor, a terenurilor de joacă sau a iluminatului public, pe de o parte. Pe de altă parte, această Direcție, prin Birourile subordonate, ține legătură cu societățile comerciale şi regiile autonome de interes local, pregătește deciziile, hotărârile, contractele, respectiv întocmește rapoarte legate de aceste societăți. O a treia arie de responsabilitate a Direcției este monitorizarea investițiilor de scară mare implementate din bugetul public, cum ar fi de ex.  Arena Sepsi, cinematograful orașului sau Parcul industrial de la Câmpu Frumos.

Având în vedere informațiile de mai sus, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului: un post de director executiv, gradul II.

Cerințele obligatorii pentru postul de Director executiv al Direcției Tehnice şi Monitorizare societăți comerciale subordonate şi servicii publice sunt: universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență  în domeniul științelor inginerești, în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei public studii de masterat, vechime de min. 3 ani și cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 30 ianuarie la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267 316957 / 126).

Informații detaliate, bibliografia obligatorie, respectiv lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere pot fi găsite pe pagina http://www.sfantugheorgheinfo.ro/index.php?page=255.

Vă dorim succes!

(Biroul de Imagine al Primăriei)

Publicitate
banner we radio