Ştiri locale

Primăria Sfântu Gheorghe a format un Consiliu Comunitar Consultativ pentru problemele familiilor vulnerabile, dezorganizate sau aflate în impas financiar

Consilierii locali au aprobat, joi, constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Sfântu Gheorghe, al cărui scop este de a sprijini activitatea de asistență socială prin creșterea calității vieții familiilor vulnerabile, dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privați de îngrijire şi educație adecvată.

Structura are în componență 11 membri, un preşedinte şi un secretar, desemnați prin Hotărâre a Consiliului Local. Președinta Consiliului Comunitar Consultativ a fost desemnată Szép-Márk Linda-Mária, șef serviciu în cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) a municipiului, iar Mike Ildikó (desemnată de către DAS), a fost numită în funcția de secretar.

Pe lista membrilor se află și doi reprezentanți ai unor unități de învățământ (Ádám Károly, directorul Şcolii Gimnaziale „Néri Szent Fülöp” și Deregán Szidónia, directoarea Școlii Gimnaziale „Gödri Ferenc”), un medic de familie (dr. Șereș Lucia, reprezentant DSP Covasna), un polițist de proximitate (Todor Ovidiu Marian – ofiţer coordonator al Compartimentului de Proximitate, Biroul de Ordine Publică al Poliției Sfântu Gheorghe), un preot (Márkus András, Parohia Romano-Catolică „Mária Világ Királynője”), trei reprezentanţi ai unor organizații neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale, care desfăşoară activități în domeniul asistenței sociale şi în cadrul comunității (Csutka Melinda – asistent social, Asociația „Caritas”, Makkai Péter – directorul Fundației Creştine Diakonia și Székely Róbert – coordonatorul Serviciului de Ajutor Maltez Sfantu Gheorghe), un reprezentant desemnat de Biroul Servicii Sociale din cadrul DAS (Donciu Anett), un reprezentant desemnat de Serviciul Beneficii Sociale din cadrul DAS (Krecht Izabella), respectiv un consilier local (Kondor Ágota).

„Consiliul Comunitar Consultativ este o formă de sprijin la nivel local, care desfășoară activități cu caracter social, (…) constituit ca o alternativă la soluţionarea problemelor apărute în familiile vulnerabile, dezorganizate, aflate în impas financiar, sau a copiilor privați de o îngrijire şi educație adecvată, în grupuri şi comunități vulnerabile (…) Consiliul Comunitar Consultativ contribuie şi se implică în identificarea nevoilor şi resurselor comunității locale, în soluționarea problemelor sociale ale comunității care privesc copiii, familiile și alte categorii de persoane vulnerabile sau, după caz, formulează propuneri autorităților competente, prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare (…) Rolul Consiliului Comunitar Consultativ este atât de soluționare a unor cazuri concrete, cât şi de a răspunde nevoilor globale ale colectivității în situații ce privesc copiii şi familiile acestora, persoane şi grupuri vulnerabile”, se arată în Regulamentul de organizare şi funcționare al Consiliului.

Aceeași sursă mai precizează că preşedintele şi membrii acestei structuri au dreptul la o indemnizație de şedință echivalentă cu 1% din indemnizația primarului, suportată din bugetul local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație şi cu încadrarea în limita maximă a cheltuielilor de personal, stabilită prin lege.

Printre atribuțiile pe care acești consilieri le vor avea se numără: acordarea de sprijin în elaborarea, implementarea şi monitorizarea planurilor de servicii pentru copiii expuşi riscului de separare de familie; analiza şi propunerea acordării de beneficii sociale excepționale familiilor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor aflați în situație de risc de separare ca urmare a situației economice precare cu care familia se confruntă; facilitarea organizării de grupuri de suport, grupuri de lucru, mese rotunde pe tema prevenirii separării copilului de familie, sprijinirea realizării unor campanii de informare pe teme relevante, promovarea valorilor familiale, și medierea și sprijinirea familiilor în vederea asumării responsabilităților parentale.

Consiliul Comunitar Consultativ se va întruni trimestrial în şedințe ordinare, respectiv ori de câte ori va fi necesar, la cererea conducătorului Direcției de Asistență Socială, primarului sau a oricărui membru, în ședințe extraordinare.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio