Ştiri

Primă de 500 de lei pentru şomeri, din decembrie

Șomerii vor putea beneficia, începând din decembrie, de prime mai mari la angajare. Condițiile în care aceste persoane vor putea obține banii acordați de stat sunt prevăzute prin OUG 60/2016, care va intra în vigoare în 3 decembrie.

Actul normativ stabileşte măsuri suplimentare de sprijin pentru şomerii ce îşi găsesc un loc de muncă sau îşi mută domiciliul pentru a fi încadraţi în muncă.

În ceea ce îi priveşte pe şomeri, ordonanţa stabileşte acordarea unei prime de activare, neimpozabile, în valoare de 500 de lei, acelor persoane înregistrate la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce se angajează cu normă întreagă, prin intermediul unui contract de muncă cu o valabilitate de cel puţin trei luni. De altfel, o asemenea facilitate nu este prevăzută în cuprinsul actual al Legii nr. 76/2002, dar lucrurile se vor schimba din decembrie, odată cu aplicarea noilor reglementări.

În situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu vor înceta înainte de termenul de trei luni, angajaţii vor fi obligaţi să restituie integral banii primiţi, explică avocatnet.ro. În plus, prima de activare nu va fi acordată persoanelor care se angajează la companii cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

– cererea-tip;

– copia actului în baza căruia persoana respectivă a fost încadrată în muncă;

– angajamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situaţia în care raporturile de muncă încetează, într-o perioadă mai mică de trei luni de la data încadrării în muncă;

– declaraţia pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni nu ai fost angajatul său.

Ordonanţa a fost iniţiată „având în vedere deficitul de forţă de muncă din anumite regiuni reclamat de reprezentanţii mediului de afaceri, asociat cu tendinţa acestora de a-şi reloca activitatea în alte state”, ceea ce impunea luarea de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mobilităţii interne a lucrătorilor.

În nota de fundamentare a documentului se arată că s-a luat în considerare şi „climatul european de incertitudine marcat de posibila ieşire a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, precum şi probabilitatea mare de întoarcere în România a lucrătorilor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie în spaţiul Uniunii Europene”.

„Având în vedere cadrul de performanţă pentru perioada de programare 2014-2020, conform căruia în anul 2018 statul român va dezangaja sumele neconsumate până la această dată, şi coroborat cu faptul că în perioada 2014-2016 nu au fost angajate sume pentru finanţarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, în scopul atingerii ţintelor asumate de România prin Acordul de parteneriat 2014 RO 16M8PA001.1.2, respectiv Programul operaţional Capital uman, au fost angajate sume pentru finanţarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.

Ţinând seamă că alocarea financiară este estimată la aproximativ 230 milioane euro pentru perioada de programare 2014-2020, iar modalitatea concretă de selecţie şi contractare este asimilată mecanismului de tip necompetitiv şi că Ministerul Fondurilor Europene a demarat procedura de modificare a Programului operaţional Capital uman, a informat Comisia Europeană, respectiv DG EMPL, despre acest proiect legislativ, precum şi că aprobarea prezentului act normativ condiţionează aprobarea fişei de proiect din punctul de vedere al fundamentării bugetului având în vedere faptul că plafonul de 49 milioane euro/proiect nu se aplică pentru proiectele noncompetitive aferente axelor prioritare 1 şi 2”, se mai arată în document.

„Faţă de considerentele expuse, nepromovarea prezentelor măsuri pe calea ordonanţei de urgenţă ar avea consecinţe negative asupra mediului economic şi social. Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată”, este justirficarea pentru care măsurile au fost promovate prin ordonanţă de urgenţă.

Publicitate
banner we radio