Ştiri locale

Peste 80% dintre contribuabilii din Sfântu Gheorghe și-au plătit taxele și impozitele locale

Majoritatea contribuabililor, persoane fizice și juridice din municipiul Sfântu Gheorghe, și-au achitat datoriile aferente semestrului II al anului 2018.

Șeful Serviciului de Urmărire, Evidență și Încasare din cadrul Finanțelor Publice Municipale, Balog Otto, ne-a declarat că până la data de 1 octombrie, aproximativ 83% dintre contribuabilii persoane fizice, și circa 80% dintre contribuabilii persoane juridice s-au prezentat pentru plata impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul fiscal în curs, restul urmând să suporte penalități de întârziere.

Publicitate

„Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întarziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv”, a explicat Balog Otto.

Termenul pentru plata impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport pe semestrul al II-lea al anului fiscal 2018 a fost 1 octombrie.

Publicitate
banner we radio