Ştiri

Peste 1.600 de câştigători la Loteria Bonurilor pe luna iunie

A doua etapă de selecţie a celor o sută de câştigători la extragerea lunară a Loteriei bonurilor fiscale la care participă bonurile emise în luna iunie va avea loc duminică. Pentru că au fost depuse peste 1.600 de cereri şi se acordă doar o sută de premii, câştigătorii vor fi stabiliţi în baza unui algoritm, iar extragerea este publică şi va începe la ora 18.50.

Potrivit Ministerului Finanţelor Publice, în prima etapă a extragerii lunare au fost desemnate ca fiind câştigătoare bonurile fiscale emise în data de 26 iunie 2017, cu o valoare de 20 de lei.

Publicitate

După centralizarea bonurilor fiscale câştigătoare, depuse în termenul legal de 30 de zile, a rezultat un număr de 1.659 cereri de revendicare, fiind depăşit astfel numărul maxim de premii stabilit prin lege (cel mult o sută de premii).

Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române, începând cu ora 18.50 şi va consta în extragerea unui număr cuprins între 1 şi 1.659.

„Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câştigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea câştigător, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător (26). Pentru stabilirea celorlalţi câştigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câştigător”, explică reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice.

Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecţie se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă (1.659), următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului (26) la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit (1.659), continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv o sută.

În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare, sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor o sută de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală.

Persoanele care merg la Fisc pentru revendicarea premiilor trebuie să depună în original bonul fiscal câştigător, alături de copia actului de identitate şi de o cerere.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat.

În acest an sunt organizate în total 14 extrageri ale loteriei bonurilor fiscale, dintre care 12 lunare şi două ocazionale, fiecare cu un fond de premiere de un milion de lei.

Publicitate
banner we radio