Ştiri locale

Penalități de peste 450.000 lei la Sfântu Gheorghe pentru neplata impozitelor și taxelor locale

Majoritatea locuitorilor municipiului Sfântu Gheorghe şi-au achitat integral taxele și impozitele locale datorate în acest an către bugetul local, pentru clădirile, terenurile și autoturismele pe care le au în proprietate.

Șeful Biroului de Urmărire, Evidență și Încasare din cadrul Finanțelor Publice Municipale, Balog Otto, ne-a declarat că până la data de 1 octombrie 2019, 21.250 dintre contribuabilii persoane fizice şi 815 dintre contribuabilii persoane juridice s-au prezentat pentru plata impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul fiscal în curs, restul urmând să suporte penalități de întârziere.

„Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru clădiri, terenuri, mijloace de transport, instituţia noastră a încasat, cu titlu de majorări de întârziere, până la data de 1 octombrie 2019, 248.000 lei de la contribuabilii persoane fizice şi 208.000 lei de la persoanele juridice. Termenul de plată a impozitului pe semestrul II al anului fiscal 2019 a fost 30 septembrie 2019”, a precizat Balog Otto.

Potrivit acestuia, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio