Ştiri

Noile Legi ale Educaţiei aduc noi evaluări pentru elevi, schimbări la admitere şi Bac, dar şi salariu mediu de 9.500 de lei pentru profesori

Ministrul Educației a prezentat, marți, principalele modificări ce apar în noile legi ale Educației. Acestea vor fi lansate miercuri în consultare publică, până pe 17 august.

Ulterior vor fi adoptate de Guvern și trimise Parlamentului. Așadar, noile legi aduc modificări la Bacalaureat și admiterea în liceu, elevii vor fi evaluați la finalul clasei pregătitoare și clasei I, nu se mai acordă note la anumite discipline.

De asemenea, salariile în învățământ vor crește substanţial, iar directorii de școli vor putea fi demiși dacă nu oferă calitate.

Publicitate

Iată care sunt principalele modificări pentru evaluarea elevilor:

 • Începând cu anul 2030, învățământul obligatoriu va cuprinde și grupa mică de la grădiniţă.
 • La finalul clasei pregătitoare și a clasei I, învăţătorul trebuie să întocmească un raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive și a limbajului și abilităților de citit, de scriere, de calcul matematic, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare.
 • La final al claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține obligatoriu evaluări la „limbă și comunicare” și „matematică”. Rezultatele vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate ale elevilor de învățare și se comunică părinților.
 • La clasa pregătitoare nu se acordă calificative.
 • În învățământul primar, rezultatele elevilor se exprimă prin calificative anuale unice, pe arii curriculare.
 • În învățământul secundar se acordă note de la 1 la 10, la fel și în liceu.
 • La disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip „admis”, „respins”, cu excepția învățământului vocațional, unde vor fi în continuare cu note de la 1 la 10.
 • Orientarea școlară și portofoliul personal al elevului sunt lucruri de bază care vor deveni obligatorii la finalul clasei a VIII-a. Consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară.

Noutăți la Bacalaureat

Examenul de bacalaureat va avea următoarele probe:
 • O probă scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun
 • Două probe de evaluare a competențelor lingvistice la limbi de circulație internațională
 • O probă de evaluare a competențelor digitale
 • O probă scrisă la limba maternă
 • Probe scrise, facultative, la alegerea candidatului, specifice profilului sau specializării

Se consideră promovați elevii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Au susținut proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi străine, au susținut proba scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun și au susținut și au obținut cel puțin nivelul independent la ambele probe, adică nota 6
 • Au susținut proba scrisă la limba maternă și au obținut cel puțin nota 6
 • Proba scrisă facultativă, specifică domeniului sau profilului și specializării, nu va condiționa promovarea Bacalaureatului.
Ministrul Educației a explicat în acest sens că proba la alegere are rolul de a ajuta candidatul în dezvoltarea lui ulterioară.

”Ea nu va condiționa promovarea bacalaureatului, pentru a încuraja elevii să se prezinte la examen, pentru a demonstra nivelul de excelență. Restul probelor, subliniez, verifică competențele de bază”, a explicat Cîmpeanu.

Noutăți la admiterea în liceu

Media notelor din gimnaziu nu va mai conta la intrarea la liceu, încă din 2023, când elevii care intră în toamnă în clasa a opta vor da examenul de evaluare naţională.

În plus, elevii care în septembrie intră în clasa a VII-a vor putea să susțină examen de admitere separat pentru a intra la colegiile naționale (adică începând cu vara lui 2024).

Acest proces de admitere în liceu va trebui finalizat înainte de a fi demarată evaluarea naţională. 

”În acest fel, acei elevi care vor avea această şansă în plus, şi este vorba de elevii care încep clasa a şaptea în septembrie, vor avea şansa să se prezinte la evaluare naţională pentru a putea candida ca şi până acum”, a spus ministrul.

E nevoie de pregătirea profesorilor din acele licee care doresc să organizeze examen de admitere, pentru a elabora subiecte proprii de admitere.

”Este vorba despre dreptul care se acordă prin această lege colegiilor naționale și urmează să redefinim condițiile necesare dobândirii titulaturii de colegiu național.

Colegiile vor avea ocazia să susțină un examen de admitere în liceu sau, altfel spus, aceste licee care au demonstrat și vor demonstra calitatea educației vor avea dreptul să-și organizeze propriile examene de admitere în liceu, pentru ocuparea 90% din numărul de locuri.

10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire”, e explicat Sorin Cîmpeanu.

Cresc salariile în învățământ

Salariul mediu brut în învățământ va crește de la 6.500 de lei până la 9.500 de lei, o creștere de 43%, mai prevede proiectul noilor Legi ale educației.

Ministrul Educației a spus că pentru prima oară într-o lege a educației apare o reglementare care definește salariul debutantului ca fiind salariul mediu în economie.

Impactul bugetar este de 90% față de ce există în prezent, iar salariile vor reprezenta 15% din bugetul Educației pe partea de cheltuieli, a spus Cîmpeanu.

Directorii pot fi demiși, dacă nu oferă calitate

Dacă nu îndeplinesc standardele minimale de calitate, directorii de școli vor putea fi schimbați din funcții, a precizat ministrul Educației.

„Există pentru prima oară menționată în lege posibilitatea de încetare a mandatului unui director de școală, în situația în care se constată că nu s-au îndeplinit standardele minimale de calitate. Este o legătură directă între asigurarea calității în interesul elevilor în fiecare școală și responsabilitatea directorului acelei școli”, a afimat Cîmpeanu.

Se va schimba și procedura de recrutare a directorilor și a directorilor adjuncți și apare o nouă funcție, de director administrativ.

„Procesul de selecție va fi profesionalizat total și va cuprinde următoarele etape: o evaluare motivațională în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile candidaților. Se realizează de către comisia de concurs și specialiști în psihometrie. Proba scrisă va rămâne, interviul va rămâne”, a punctat Cîmpeanu.

Publicitate
banner we radio