Info Trafic

Modificări ale legislației privind circulația pe drumurile publice

Începând cu data de 21 ianuarie 2017 intră în vigoare câteva modificări ale legislației privind circulația pe drumurile publice. Acestea sunt reglementate de Hotărârea nr. 965 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie 2016.

Actul normativ menționat introduce și modifică unele prevederi privind dotarea bicicletei, respectiv:

– aceasta trebuie să fie dotată cu sistem de avertizare sonoră;

– să fie echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

– să fie echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Se introduce recomandarea expresă ca, la depășirea unei biciclete, distanța laterală să fie de minimum 1,5 metri.

De asemenea, sunt introduse modificări și mențiuni în ceea ce privește locurile unde oprirea este interzisă, obligațiile administratorului privind delimitarea și semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum unde sunt interzise oprirea sau staționarea autovehiculelor. Sunt introduse și modificări în ceea ce privește interdicțiile conducătorilor de biciclete.

Totodată, actul normativ prevede reglementări referitoare la ridicarea vehiculelor care staționează neregulamentar pe partea carosabilă. Potrivit prevederilor art. 203^1, măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului se poate dispune de către polițistul rutier sau polițistul local și se realizează de către administratorul drumului public sau administrația publică locală.

Vehiculul ridicat se restituie doar după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunilor efectuate, în baza documentelor ce atestă proprietarea ori deținerea legală ăa acestuia.

Pe site-ul www.cv.politiaromana.ro, puteți vizualiza integral Hotărârea nr 965 din 15.12.2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.

Compartimentul Relaţii Publice

Agent principal de poliție Marin Nicoleta

Publicitate
banner we radio