Ştiri locale

IPJ Covasna desfăşoară acțiunea „Foc de artificii”

Inspectoratul de Poliţie Județean Covasna derulează, în această perioadă premergătoare sărbătorilor de Iarnă, acţiunea organizată la nivel naţional “FOC DE ARTIFICII”. Prin aceasta se urmăreşte verificarea respectării prevederilor legale ce reglementează operaţiunile cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice.

Astfel, în perioada sărbătorilor de iarnă 2015-2016, poliţiştii specializaţi din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în colaborare cu cei ai altor structuri ale I.P.J. Covasna, vor intensifica acţiunile în acest domeniu, urmărind prin aceasta creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea producerii unor evenimente negative, cu consecinţe asupra ordinii şi siguranţei publice sau de altă natură (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri).

Publicitate

Poliţiştii vor urmări identificarea şi combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice. De asemenea, poliţiştii vor controla societăţi şi complexe comerciale, locuri de depozitare, pieţe, târguri sau alte locuri de comercializare, în vederea stabilirii legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice, a stocurilor existente şi a modului de asigurare a securităţii acestora.

Cum se clasifică articolele pirotehnice?

În conformitate cu legislația în vigoare, articolele pirotehnice se clasifică în patru categorii, în funcție de nivelul de risc: categoriile 1, 2, 3 și 4 – articole pirotehnice de divertisment. Până la modificările legislative din acest an (1 iulie 2015) aceste categorii erau denumite F1, F2, F3 și F4. Mai există și categoriile  T1 și T2 – articole pirotehnice de scenă, și categoriile  P1 și P2 articole pirotehnice cu altă destinație.               

Cetățenii trebuie să cunoască faptul că dintre acestea, numai articolele din categoria F1/categoria 1 pot fi deţinute şi folosite de către persoanele fizice şi numai  de către persoanele care au împlinit vârsta de  16 ani, (exemplu: jerbe, granulele scânteietoare, pocnitori cu confeti, scântei sau steluțe), fiind excluse cu desăvârșire petardele și pocnitorile. Articolele pirotehnice din această categorie sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă și prezită un grad de risc foarte scăzut. Aricolele pirotehnice aparținând celorlalte categorii pot fi folosite exclusiv de către specialiși pirotehniști, numai în scopul pentru care sunt desinate.

Persoanele fizice pot deține și folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa. De asemenea, persoanele fizice nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din celelalte clase/categorii.

Sancțiuni

Nerespectarea acestor prevederi constituie infracţiune, pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an, sau cu amendă, conform art. 37 lit. a, b și c din L.126/1995 republicată. Pentru a nu încălca legea şi a nu se expune unor pericole, cei care doresc să achiziţioneze articole pirotehnice, trebuie să le achiziţioneze numai din locurile autorizate şi numai  pe cele din categoria F1 / categoria 1.

În acest sens articolele pirotehnice trebuie  să  fie inscripţionate pe ambalaj, în limba română, cu: denumirea,categoria din care fac parte, marcajul de conformitate „CE”,instrucţiuni de folosiretermenul  de garanţie, precum şi pericolele care pot apărea  la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea acestora.

Recomandări

În această perioadă recomandăm părinţilor să-şi supravegheze copiii cu atenţie, deoarece aceştia pot fi expuşi incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Utilizarea articolelor pirotehnice poate genera consecinţe imprevizibile şi periculoase. Din acest considerent, folosirea lor necesită responsabilitate sporită în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor esenţiale de securitate.

Produsele obţinute în urma arderii acestora pot influenţa dăunător mediul. Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent instrucţiunile şi măsurile de securitate indicate pe ambalajul produsului.

Vă recomandăm să folosiţi cu multă atenţie obiectele pirotehnice, pentru a evita producerea unor incendii ori rănirea unor persoane.

În sezonul precedent, 2014-2015, polițiștii covăsneni au efectuat în cadrul acțiunii ”Foc de artificii”, peste 100 de controale şi verificări la societăţi comerciale, în pieţe, târguri şi zonele adiacente ale acestora, precum şi în apropierea şcolilor. Au fost întocmite şase dosare penale pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice, respectiv folosire, deţinere sau comerţ ilicit şi au fost confiscate peste 3.000 de petarde.

Compartimentul Relaţii Publice

Agent principal de poliție Nicoleta Marin

 

Publicitate
Publicitate
banner we radio