Ştiri locale

IPJ Covasna a început acţiunea Pirotehnic: ce petarde sunt permise şi unde pot fi folosite

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, prin Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase derulează faza a doua a acțiunii „Pirotehnic”, pentru prevenirea, constatarea şi combaterea evenimentelor cauzate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea şi utilizarea articolelor pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, cu precădere în perioada sărbătorilor de iarnă.

Acțiunea, desfășurată la nivel național, vizează verificarea societăţilor comerciale autorizate, care desfăşoară operaţiuni cu articole pirotehnice, în special cele care efectuează importuri/transferuri, în vederea recomercializării către terţe persoane juridice, sub aspectul respectării regimului legal al acestor produse, precum și  identificarea persoanele fizice şi juridice neautorizate, care comercializează articole pirotehnice, fără respectarea prevederilor legale.

Publicitate

În acest context, reamintim câteva informații utile pentru a putea achiziționa, deține și utiliza exclusiv articole pirotehnice din categoriile celor premise de legislația incidentă acestui domeniu. 

Conform normelor legislative în vigoare, articolele pirotehnice se clasifică în:

Articole pirotehnice de divertisment:

 • Categoria F1 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil și care sunt destinate utilizării în spații restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinația de locuință;
 • Categoria F2 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc scăzut și un nivel de zgomot scăzut, sunt destinate utilizării în exterior, în spații restrânse și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
 • Categoria F3 – articole pirotehnice de divertisment, care prezintă risc mediu destinate utilizării în exterior în spații deschise, vaste, al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
 • Categoria F4 – articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub numele de “ articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni și al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătății umane.

Articole pirotehnice de scenă:

 • Categoria T1 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care prezintă un risc scăzut și care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni;
 • Categoria T2 – articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Alte articole pirotehnice:

 • Categoria P1 – articole pirotehnice, altele decât articole pirotehnice de divertisment și articole de scenă, care prezintă un risc scăzut;
 • Categoria P2 – articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment și articole pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni.

Nu este permisă folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

a) între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 de m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 de m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 de m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 de m de păduri.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articolele pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

 • orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
 • comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile T1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată.

Pentru prevenirea oricăror evenimente negative (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri), generate de procurarea sau utilizarea articolelor pirotehnice, vă recomandăm:

 • Respectați instrucțiunilor de utilizare înscrise pe ambalajul articolelor pirotehnice;
 • Interziceți utilizarea artificiilor, petardelor și pocnitorilor de către copii. Vârsta minimă de la care pot fi utilizate materialele pirotehnice de tipul: steluțe, lumănâri scânteietoare, jerbe cu scântei, minifacle, minisori, inele de foc, sateliți este de 16 ani;
 • Păstrați articolele pirotehnice în locuri sigure, la care copiii nu au acces;
 • Sesizaţi poliţia când constataţi că sunt vândute ilegal articole pirotehnice.

(Biroul de Presă al IPJ Covasna)

Publicitate
Publicitate
banner we radio