Ştiri locale

Informare ISU Covasna cu privire la autorizaţiile de securitate la incendiu

Începând cu data de 25.03.2016 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 33 din 17.03.2016, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu următoarele precizări:

1. Pentru construcţiile şi amenajările din categoriile prevăzute prin H.G.R. 1739/2006, modificată și completată cu H.G.R. 19/2014, care au fost puse în funcţiune fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, este prevăzută obligaţia obţinerii respectivului act administrativ până la data de 31 decembrie 2016.

Publicitate

2. Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.

3. Excepţia prevăzută la punctul 1 nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului nr. 915/2015, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii.

Actele normative menționate anterior sunt postate pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, la adresa www.isujcv.ro.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Oltului, numărul 31-33.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Cpt. Maria Veronica Gunea

Publicitate
banner we radio