Ştiri locale

Informare cu privire la autorizațiile de securitate la incendiu

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna dorește să vă reamintească pe această cale că se apropie termenul limită de 30 iunie 2017, până la care persoanele fizice ori juridice trebuie să obțină autorizaţia de securitate la incendiu, pentru obiectivele care funcționează fără a deține acest act administrativ.

Excepţia prevăzută mai sus nu se aplică în situaţiile în care se constată încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu care impune oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin prevederile art. 3 din H.G. nr. 915/ 2015, cazuri care constituie contravenţii potrivit legii.

Publicitate

Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.

După data de 01 iulie 2017, reprezentanții inspectoratului pentru situații de urgență vor aplica sancțiuni contravenționale potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 44, cap. V, lit. (b), din Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, ”punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu”, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.

De asemenea, începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt stabilite prin H.G. 571 din 10 august 2016.

Documentele necesare obținerii avizului/ autorizației de securitate la incendiu sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

Actele normative menționate anterior sunt postate pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, la adresa www.isujcv.ro, secţiunea Avizări-Autorizări.

Pentru mai multe informații, vă puteți adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Oltului, numărul 31-33, în zilele de marți și joi între orele 09:00-14:00.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Plutonier major Tolvaj Marian-Marius

Publicitate
banner we radio