Ştiri locale

Începe o nouă ediţie a Olimpiadei Deşeurilor în judeţul Covasna

CCR Romania organizează în parteneriat cu I.Ş.J. Covasna, A.P.M. Covasna şi S.C. TEGA S.A. o campanie de colectare şi reciclare a DEEE-urilor (deșeuri de echipamente electrice şi electronice inclusiv  deșeuri de surse de iluminat – becuri și neoane), DBA portabile (deșeuri de baterii şi acumulatori portabili, de mică dimensiune), intitulat „Olimpiada deşeurilor – ediția III”.

Campania se desfăşoară în perioada 1 noiembrie 2017 – 5 iunie 2018. Pentru a asigura șanse egale la inscrierea în concurs, acesta se organizează pentru grupe de grădiniţă și clase de elevi și/sau grupe de elevi de 25-30 copii. Numărul de clase/grupe de elevi înscriși nu este limitat. Perioada în care elevii claselor/grupelor pot aduce DEEE-uri (inclusiv deșeuri de surse de iluminat) şi DBA portabile este 1 noiembrie 2017 – 5 iunie 2018, iar cantităţile colectate se vor depozita la punctul de colectare special amenajat din cadrul școlii, deşeurile strânse se vor contabiliza în cadrul concursului. Predarea DEEE-urilor (inclusiv deșeuri de surse de iluminat) și DBA portabile se face prin programare prealabilă stabilită de comun acord cu operatorul de salubritate, predarea fiind efectuată cu prezența profesorului (cadru didactic) către reprezentatul SC TEGA S.A, cantitatea de DEEE și DBA predată se va înscrie pe procesul-verbal de predare menționând clasa/grupa de elevi deponentă, greutatea și categoria deşeului.

Instituțiile de învățământ vor nominaliza o persoană de contact (cadru didactic). CCR Romania va sprijini şi coordona întreaga acţiune prin suport financiar integral, sistemele de colectare (recipienţi pentru DEEE, cutii de baterii, cutii de becuri) necesare și va asigura inclusiv acordarea premiilor. Susţinerea campaniei de colectare va fi asigurată de APM Covasna.

Acordarea premiilor:

Premiile vor fi acordate, la finalul campaniei, claselor/grupelor de elevi, pe baza celor mai mare cantități de deşeuri colectate (DEEE, surse de iluminat şi DBA):

  • Locul 1 = pentru DEEE – exclusiv surse de iluminat
  • Locul 2 = deşeuri de baterii şi acumulatori portabili (sub 3 kg/bucata)
  • Locul 3 = pentru DEEE (deşeuri de echipamente elctrice, electronice şi electrocasnice, cu excepţia surselor de iluminat).

Premiile  vor consta în câte o excursie pentru fiecare din locurile 1, 2 şi 3. Data şi locul excursiilor vor fi anunțate de Organizatori ulterior.

Acordarea premiilor este condiționată de predarea unor cantități totale minim egale cu cantităţile colectate în campania de la ediţia precedentă: 13.922 kg de deșeuri DEEE (echipamente electrice şi electronice), 643 kg de DBA (baterii şi acumulatori portabili de mică dimensiune) şi 492 kg de deșeuri de surse de iluminat (becuri și neoane).

Cadrele didactice şi clasele/grupele de elevi din instituţiile de învăţământ înscrise vor primi diplome de participare. Acţiunea de colectare este acreditată de Ministerul Educației Naționale, de asemenea, concursul este înscris în C.A.E.J. 2017-2018, poziţia 7.

 

Publicitate
banner we radio