Ştiri locale

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2017: 25 iulie, ultima zi de înscriere la AJOFM

Absolvenţii claselor terminale (a căror dată de absolvire a fost  26 mai 2017) se pot înregistra în evidenţele A.J.O.F.M. Covasna prin locaţiile din Sf. Gheorghe sediul central, respectiv punctele teritoriale din Tg. Secuiesc, Baraolt, Covasna şi Întorsura Buzaului numai până în data de 25 iulie 2017 inclusiv, pentru a fi sprijiniţi în căutarea unui loc de muncă şi pentru a beneficia, ulterior, de indemnizaţie de şomaj.

Pentru înregistrare, absolvenţii vor depune următoarele documente:

Publicitate

1. actul de identitate, în original şi copie;

2. certificat naştere, în original şi copie;

3. adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice;

4. adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale;

5. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Nerespectarea termenului de înscriere în evidentele A.J.O.F.M. Covasna duce la pierderea dreptului la indemnizaţia de şomaj.

Kelemen Tibor

Director executiv AJOFM Covasna

Publicitate
Publicitate
banner we radio