Ştiri locale

Fostul primar Albert Álmos a trecut în nefiinţă

Cu durere nemărginită în suflete am luat la cunoştinţă că în ziua de 11 august 2015, s-a stins din viaţă, după o lungă suferinţă, Albert Álmos, fostul primar al municipiului Sfântu Gheorghe, primul conducător al urbei ales liber după revoluția din 1989, cel care a îndeplinit această funcţie în perioada 1992-2008. Moartea sa este o mare pierdere nu numai pentru familia îndoliată, ci şi pentru întreaga comunitate. În persoana lui am pierdut un conducător activ care a fost şi un om blând. Stingerea din viaţă a lui Albert Álmos reprezintă o mare pierdere pentru oraşul Sfântu Gheorghe.

Albert Álmos s-a născut la 25 mai 1954 în oraşul Sfântu Gheorghe. A urmat studiile la Colegiul „Székely Mikó”. Diploma de inginer a obţinut-o la Universitatea Tehnică din Braşov, în 1979. A lucrat la ISAMA Sf. Gheorghe până în primăvara anului 1992, când a fost ales primar al oraşului. În perioada 2008-2012 a activat ca senator UDMR.

Publicitate

După stingerea pasiunilor revoluţionare, el a fost cel căruia i-a revenit sarcina de a organiza şi a transforma sistemul instituţional al primăriei, sarcină pe care a realizat-o printr-o muncă tenace și temeinică. El a participat la organizarea vieţii comunitare încă din timpul primului mandat al său, a fost prezent în viaţa politică a comunităţii maghiare din judeţul Covasna, şi-a asumat un rol activ în conducerea organizaţiilor locale şi judeţene ale UDMR, urmând ca, după terminarea mandatului de primar, să își asume un mandat de senator, în perioada 2008-2012.

Printre importantele sale realizări se numără dobândirea pentru oraşul Sfântu Gheorghe a dreptului de proprietate asupra Casei cu Arcade, precum şi restaurarea acesteia, lansarea programului de reabilitarea termică a blocurilor, construirea Sălii sporturilor din strada Vânătorilor, precum şi modernizarea pistei de alergare în aer liber. Pe timpul exercitării mandatului de primar, a depus eforturi pentru dezvoltarea unei reţele de cooperare care să faciliteze cooperarea cu biserici şi organizaţii neguvernamentale şi care funcţionează şi astăzi.

Foştii colegi îşi amintesc cu drag de cel care a fost Albert Álmos, un conducător înţelegător şi omenos. El s-a dedicat întru totul îndeplinirii atribuţiilor funcţiei de primar, depăşind obstacolele acesteia cu mult calm şi răbdare. Deciziile le-a luat cu multă prudenţă, pe baza unor informaţii certe şi cu responsabilitatea omului care îşi iubeşte casa. A dovedit tot timpul îndrăzneală şi fermitate în slujirea intereselor oraşului Sfântu Gheorghe, în ciuda oricărei rezistenţe întâmpinate.

Cei care doresc să-și prezinte ultimul omagiu sunt așteptați joi, 13 august 2015, la ora 14 în foaierul Teatrului „Tamási Áron”. Mesajele de condoleanțe pot fi exprimate familiei îndoliate începând cu ora 13.

Memoria lui va fi etern păstrată de către orașul Sfântu Gheorghe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(Biroul de Imagine al Primăriei Sfântu Gheorghe)

Publicitate
Publicitate
banner we radio