Ştiri locale

Cum se va putea solicita urna mobilă în județul Covasna pentru alegerile de duminică

Locuitorii județului Covasna care nu se pot deplasa fizic la secțiile de votare vor putea solicita urna mobilă pentru a participa la Alegerile Locale și Europarlamentare care au loc duminica aceasta. De această facilitate pot beneficia persoanele cu drept de vot, netransportabile, care au o boală sau invaliditate, cele care sunt internate într-o unitate medicală, într-un cămin pentru persoane vârstnice sau alte instituții sociale publice sau private, precum și persoanele reținute, cele aflate în arest preventiv sau arest la domiciliu, dacă nu și-au pierdut drepturile electorale.

În cazul Alegerilor locale, urna mobilă poate fi solicitată doar dacă alegătorul netransportabil  se află în localitatea de domiciliu sau de reședință, în vreme ce pentru Europarlamentare, acesta îşi poate exercita dreptul de vot chiar dacă se află în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă.

Toate informațiile privind procesul de vot prin intermediul urnei speciale sunt disponibile în Hotărârea Biroului Electoral Central (AICI).  

Cererile pentru urna specială mobilă pot fi depuse atât online, cât și fizic, la birourile electorale ale secțiilor de votare de care aparțin alegătorii, cu mențiunea că acestea trebuie să fie însoțite de o copie a unui act din care rezultă motivul pentru care alegătorul nu se poate deplasa la secția de votare.

„Cererile trebuie să fie datate şi semnate olograf de către alegătorul care solicită urna specială, şi vor cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate, ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea urnei speciale, seria şi numărul actului de identitate, numărul de telefon, precum şi scrutinul/scrutinele la care se va exercita dreptul de vot. Cererile de vot prin intermediul urnei speciale trebuie să fie însoţite de copii ale oricărui act din care rezultă situaţia de fapt care califică alegătorul drept netransportabil (…) Nu este obligatorie prezentarea unei adeverințe medicale eliberată de către medicul de familie al alegătorului”, se arată în Hotărârea Biroului Electoral Central.

Cererile se pot depune sâmbătă, 8 iunie, în intervalul orar 18:00-20:00, dar și în ziua alegerilor, pe 9 iunie, între orele 07:00-14:00.

Detalii despre procesul prin care poate fi solicitată urna mobilă pot fi găsite și pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AICI), unde sunt disponibile: un clip video despre exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei mobile, modelul cererii pentru urna specială,  un link direct către Registrul electoral, unde fiecare persoană poate afla secția la care este  arondată, precum și lista birourilor electorale județene. 

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio