Ştiri locale

CONVOCATOR Cooperativa agricolă Kezdi Lacto Coop

Se convoacă membrii Adunării Generale Ordinare a Cooperativei agricole Kezdi Lacto Coop în ședință din data de 05.05.2023, ora 9:00 la adresa: Municipiul Târgu Secuiesc, strada Gării nr.49/A (Parcul Industrial IFET,hala nr. C6).

Ordinea de zi:

Publicitate
  • Aprobarea bilanțului 2022 și a raportului cenzorilor.
  • Diverse

În cazul în care la ședință Adunării Generale Ordinare nu se va intruni cvorumul cerut de 2/3 din membrii cooperativei Kezdi Lacto Coop, se va reconvoca ședința Adunării Generale Ordinare, pentru data de 05.05.2023, ora 11:00, la aceeași adresă.

Data: 19.04.2023                                                              Membrii Consiliului Director:

                                                                                            Fejér László Ödön – președinte

                                                                                            Sütő Emil – vicepreședinte

                                                                                            Nagy István Csongor – vicepreședinte

Publicitate
banner we radio