Ştiri locale

CONVOCATOR Cooperativa agricolă Kezdi Lacto Coop

Se convoacă membrii Adunării Generale Ordinare a Cooperativei agricole Kezdi Lacto Coop în ședință din data de 27.03.2024, ora 9:00 la adresa: Municipiul Târgu Secuiesc, strada Gării nr.49/A (Parcul Industrial IFET,hala nr. C6).

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea bilanțului 2023 și a raportului cenzorilor.
  2. Diverse

În cazul în care la ședință Adunării Generale Ordinare nu se va intruni cvorumul cerut de 2/3 din membrii cooperativei Kezdi Lacto Coop, se va reconvoca ședința Adunării Generale Ordinare, pentru data de 27.03.2024, ora 10:00, la aceeași adresă.

Membrii Consiliului Director:

Fejér László Ödön – președinte

Nagy István Csongor – vicepreședinte

Publicitate
banner we radio