Ştiri locale

CONVOCATOR

Se convoacă membrii Adunării Generale Extraordinare a Cooperativei agricole Kezdi Lacto Coop în ședință din data de 02.03.2023, ora 8:00 la adresa: Municipiul Târgu Secuiesc, strada Gării nr.49/A (Parcul Industrial IFET, hala nr. C6).

În cazul în care la ședința Adunării Generale Extraordinare nu se va întruni cvorumul cerut de 2/3 din membrii Cooperativei Kezdi Lacto Coop, se va reconvoca ședința Adunării Generale Extraordinare, pentru data de 02.03.2023, ora 9:00, la aceeași adresă.

Publicitate

Ordinea de zi:

  1. Aprobarea angajare credit.
  2. Împuternicirea președintelui Fejér László Ödön, să reprezinta Kezdi Lacto Coop Cooperativa Agricola în fața orcărei instituții bancare și/sau entități.
  3. Diverse

Data: 16.02.2023                                                              Membrii Consiliului Director:

                                                                                            Fejér László Ödön – președinte

                                                                                            Sütő Emil – vicepreședinte

                                                                                            Nagy István Csongor – vicepreședinte

Publicitate
banner we radio