Anunţuri

Convocator Adunarea Generală a Avocaţilor din Baroul Covasna

Consiliul de conducere al BAROULUI COVASNA convoacă ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAŢILOR din Baroul Covasna pentru data de 1 martie 2024, ora 15:00 în sala de şedinţă  a Tribunalului Covasna din Sfântu Gheorghe, Str. Kriza Janos nr.2.

Ordinea de zi:

  1. Darea de seama a Consiliului Baroului pe anul 2023
  2. Darea de seama a Consiliului C.A.A. Filiala Covasna pe anul 2023
  3. Darea de seama a comisiei de cenzori a Baroului Covasna pe anul 2023 si C.A.A. Filiala Covasna pe anul 2023
  4. Aprobarea executiei bugetare a Baroului Covasna pe anul 2023
  5. Aprobarea executiei bugetare a CAA Filiala Covasna pe anul 2023
  6. Aprobarea proiectului de buget a Baroului Covasna si a C.A.A. Filiala Covasna pe anul 2024
  7. Alegerea delegatului la Congresul UNBR 2024
  8. Diverse

Decan
Av. Calinic Sabin jr.

Publicitate
banner we radio