Ştiri locale

Consiliul Judeţean Covasna caută specialişti

Anul acesta Consiliul Judeţean Covasna scoate la concurs noi posturi de economist, inginer şi jurist. Pentru posturile scoase la concurs se pot înscrie şi candidaţi tineri cu experienţă profesională.

Anul 2015 va fi anul dezvoltărilor în judeţul Covasna. Din acest motiv considerăm important să lucrăm cu specialişti care îşi îndeplinesc sarcinile dovedind cunoştinţe temeinice, o pregătire riguroasă şi o atitudine pozitivă. Convingerea mea este că în urma unei activităţi eficiente, judeţul Covasna, Ţinutul Secuiesc va cunoaşte o creştere semnificativă din punct de vedere economic” – a spus Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna.

Publicitate

Pe parcursul lunii martie, autoritatea judeţeană va scoate la concurs trei noi posturi: se caută candidaţi cu pregătire de inginer căi ferate, drumuri şi poduri pentru două posturi în cadrul Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, respectiv un post de funcţionar public de execuţie la Compartimentul urbanism.

Pentru posturile vacante din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor judeţene candidaţii îşi pot depune dosarele de înscriere începând de miercuri, 25 februarie 2015 până la data de 10 martie, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs, care funcţionează în cadrul Compartimentului resurse umane al Consiliului Judeţean Covasna. Pentru posturile de referent de specialitate se caută persoane cu studii superioare, cu diplomă de inginer căi ferate, drumuri şi poduri şi care posedă cunoştinţe nivel mediu de operare pe calculator, respectiv au o vechime de cel puţin 6 luni şi o vechime în specialitate de cel puţin 6 ani şi 6 luni.

Pentru ocuparea postului de funcţionar public de execuţie din cadrul Compartimentului urbanism şi G.I.S. se pot înscrie la concurs persoane care îndeplinesc următoarele condiţii minime: studii superioare tehnice, vechime în specialitate de cel puţin 9 ani, precum şi cunoştinţe nivel mediu de operare pe calculator. Dosarele se pot depune până la data de 16 martie 2015, ora 16.00, la Compartimentului resurse umane al Consiliului Judeţean Covasna, de unde se pot ridica şi formularele de înscriere.

Informaţii suplimentare se pot obţine personal de la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Covasna, d-na Zaharia Mariana care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv la telefonul nr. 0267-311190 sau 0367-403900 (int. 138 şi 139), între orele 8 şi 16.

Descrierea exactă a posturilor scoase la concurs este publicată pe site-ul www.kvmt.ro .

Consiliul Judeţean Covasna

Biroul de presă

Publicitate
banner we radio