Ştiri locale

Comunicat de presă

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 10.08.2018

 

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

   

     Proiectul “Refuncționalizarea hostel turistic Sc Green Hostel SG Srl în pensiune turistică urbană”, cod MySMIS 113590, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către GREEN HOSTEL SG SRL în mun. Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr.16B, jud. Covasna și are o valoare totală de 1.209.460,65 lei, din care 742.258,18 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

     Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Publicitate

     Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 13.07.2018 – 30.06.2020.

     Obiectivele proiectului sunt: amenajarea unei pensiuni turistice urbane prin mansardarea corpului de clădire respectiv reamenajarea încăperilor de la parter; diversificarea activității prin introducerea de noi servicii turistice și crearea unei capacități de 9 camere de cazare și un apartament, cu un total de 22 de locuri de cazare; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 5 noi locuri de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată respectiv menținerea a 6 locuri de muncă.

 

Date de contact beneficiar:
(Str. Gábor Áron, nr. 16B, Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
tel: 0728 467 717, fax: 0267 312 042, e-mail: hello@greenhostel.ro)

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
Publicitate
banner we radio