Ştiri locale

Comunicat de presă

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 26.06.2018

 

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

         

       Proiectul  “Modernizarea activității SC Satelit NT SRL prin achiziția de echipamente specifice”, cod MySMIS 102219, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către SATELIT NT SRL în mun. Sfântu Gheorghe, str. Podului, nr.19, bl. 49, sc. B, ap.3, jud. Covasna și are o valoare totală de 242.088,90 lei, din care 148.642,64 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

       Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

       Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 07.05.2018 – 31.03.2019

       Obiectivele proiectului sunt: achiziția a 8 active corporale și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe perioada nedeterminată respectiv menținerea a 8 locuri de muncă.

 

Date de contact beneficiar:
(Str. Podului, nr. 19, Bl. 49, Sc. B, Ap.3,
Mun. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
tel: 0744 384 065, e-mail: zsolt.gal@satelitnt.com)

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
banner we radio