Ştiri locale

Comunicat de presă

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Data publicării 14.12.2018

 

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

         

S-a finalizat implementarea proiectului Consolidarea pe piață a SC ART WORK PRESTIGE SRL prin achiziția de echipamente specifice, cod MySMIS 104953, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către ART WORK PRESTIGE SRL în Orasul Covasna, Str.Stefan cel Mare nr.115, jud. Covasna și are o valoare totală de 594.271,39 lei, din care 391.738,31 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Publicitate

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 2-Îmbunatatirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1- Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri) este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul s-a derulat în perioada 20.12.2017-31.12.2018.

Obiectivele specifice ale proiectului: achiziția a 38 active corporale și includerea acestora în fluxul tehnologic al societății; creșterea numărului de salariați până la sfârșitul implementării proiectului prin crearea a 3 noi locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, respectiv menținerea a 10 locuri de muncă timp de 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

 

Date de contact beneficiar:
(Sfântu Gheorghe, Str. Lt. Păiș David, Nr. 13, jud. Covasna, Cod poștal 520077,
CUI 33405345, J14/180/2014, tel.0720010683, fax 0267312042, e-mail: brigibit@gmail.com)

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
Publicitate
banner we radio