Ştiri locale

Comunicat de presă

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ
Noiembrie 2018

 

Anunţ finalizare proiect: Dezvoltarea activităţii firmei S.C. CIPRAL S.R.L în domeniul prelucrării maselor plastice

         

          CIPRAL S.R.L., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 20.12.2017 contractul de finanţare nr. 829 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice  şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional, în vederea realizării proiectului intitulat: ”Dezvoltarea activităţii firmei S.C. CIPRAL S.R.L în domeniul prelucrării maselor plastice”cod SMIS: 110104. 

Publicitate

Proiectul a fost derulat în cadrul Regio-Program Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea A- Microîntreprinderi

Valoarea finală a proiectului este de 1.413.204,57 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 893.062,35 lei, reprezintând 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, 20% contribuţie proprie a beneficiarului la cheltuieli eligibile, în valoare de 223.265,59 lei și contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferentă, în valoare de 296.876,63 lei.

Data finalizării proiectului este data de 30.11.2018.

Locaţia proiectului: Str. LT. PĂIS DAVID, nr. 15,  municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.

Prin implementarea proiectului am obţinut un utilaj de termoformare performant, de ultima generatie. Activităţile realizate și rezultatele obţinute în urma implementării proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului, după cum urmează:

  1. Creșterea și diversificarea capacităţii de producţie prin completarea liniei tehnologice actuale cu un utilaj de termoformare nou, performant care să contribuie la o creștere a volumului vânzarilor, generând o cifrăde afaceri anuală de aproximativ 4.500.000 lei până în anul 2022. Prin realizarea proiectului de investiţie previzionăm vânzarea unei cantităţi totale de aproximativ 200.000.000 de bucăţi de produse pe o perioadă de 10 ani.
  2. Crearea a 5 noi locuri de muncăpână în 2019, pe durată nedeterminată pentru contribuirea la îmbunătăţirea standardului de viaţa din zona municipiului Sfântu-Gheorghe. Ca urmare a realizării investiţiei am încadrat în muncă 5 persoane defavorizate: doua care au vârsta de peste 50 de ani, una care trăiește singur, având în întreținere o persoană și două persoane care nu au avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni.
  3. Prin achiziţionarea utilajului de ultimăgeneraţie vom contribui și la protecţia mediului înconjurător, utilajul  funcţionând cu un consum minim de energie și apă.

 

Date de contact beneficiar:
(Adresa: str. LT. PĂIS DAVID, nr. 15, cod poștal 520077, municipiul Sfântu Gheorghe , jud. Covasna
Tel: 0721-265565, E-mail: liliana.suciu@cipral.ro)

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Publicitate
Publicitate
banner we radio