Ştiri locale

Cimitirul comun din Sfântu Gheorghe va fi extins

Cimitirul Comun din Sfântu Gheroghe va fi extins, pe lângă creşterea capacităţii de înhumare, autorităţile locale având în plan, printre altele, construirea unei case mortuare, amenajarea unor spaţii noi de parcare, dar şi a unui columbarium. Consilierii locali au aprobat, în şedinţa ordinară de joi, Planul Urbanistic Zonal pentru extinderea terenului cu peste 3 hectare, măsura urmând să rezolve pe termen lung problema locurilor de veci.

Cimitirul din strada Cetăţii a devenit supraaglomerat în ultimii ani, astfel că de-a lungul timpului Primăria a avut mai multe încercări de transferare a poligonului militar aflat în vecinătate, din proprietatea statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în proprietatea municipiului.

Publicitate

„Necesitatea şi oportunitatea investițiilor se justifică prin faptul că dezvoltarea economică și socială durabilă a localității este strâns legată de îmbunătățirea calității vieţii şi a nivelului de trai al locuitorilor municipiului (…) Este necesară această intervenţie pentru asigurarea necesarului de locuri de veci în continuare şi amenajarea unui columbarium, tot mai solicitat ca și procedură, precum şi construirea unei case mortuare pentru zona extinsă. Suprafața de teren care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se află în proprietatea pivată a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, persoane fizice, şi are o suprafață totală de 31.133 mp”, se arată în Referatul de aprobare a PUZ-ului.

Pe lângă configurarea zonei pentru locurile de veci, amenajarea unui columbarium şi construirea casei mortuare, autorităţile locale au în plan modernizarea căilor de circulaţie rutieră şi pietonală care fac accesul către cimitir, amenajarea de spaţii verzi, cu bănci şi coşuri de gunoi stradal, asigurarea iluminatului public nocturn şi alte lucrări tehnico-edilitare.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
Publicitate
banner we radio