Ştiri locale

Bilanţul pe 2015 al Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna

În anul 2015, fenomenul corupţiei a suscitat un interes tot mai mare din partea opiniei publice faţă de teme legate de astfel de sfidări la adresa ordinii de drept, în special când sunt comise de către reprezentanţi ai unor structuri responsabile cu aplicarea şi respectarea legii. Combaterea acestor comportamente ilicite s-a impus ca fiind necesară şi ca urmare a evenimentelor sociale recente ce au avut loc în ţara noastră, în care populaţia a clamat luarea de măsuri adecvate pentru demascarea şi sancţionarea corupţilor.

Devine tot mai evident faptul că lipsa de integritate şi implicarea în fapte de corupţie a unor funcţionari ai M.A.I. conduc la erodarea gravă a încrederii populaţiei în structurile ministerului. Acestea nu constituie doar abateri izolate de la moralitate şi de la exercitarea corectă a datoriei, ci afectează reputaţia unui întreg corp profesional.

Publicitate

Pe cale de consecinţă, rolul poliţiei judiciare a Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), instituţie ce a împlinit 10 ani de la înfiinţare, este de a acţiona în continuare cu fermitate, în colaborare cu celelalte agenţii de aplicare a legii, pentru a contribui la eforturile comune de combatere a fenomenului corupţiei.

Activităţile cu caracter preventiv derulate la nivelul structurilor M.A.I. de pe raza jud. Covasna au fost şi rămân o preocupare principală a D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție, în conformitate cu prevederile Planului sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul M.A.I. a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru 2012-2015.

Astfel, în cursul anului 2015, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de corupţie, Serviciul Județean Anticorupție Covasna a desfăşurat un număr total de 25 de activităţi de instruire/informare anticorupţie, la care au participat un număr total de 329 lucrători.

În cadrul proiectului intitulat „Plătește zero pentru ce ți se cuvine” în colaborare cu Asociația Pro Democrația, s-au organizat și desfășurat activități de informare a cetățenilor asupra corupției și a riscurilor inerente asociate acestui fenomen. În acest sens, în regim de campanie socială, a fost amplasat în centrul mun. Sf. Gheorghe un Labirint Anticorupție la care au participat peste 200 de persoane. Totodată, în cadrul proiectului intitulat „Plătește zero pentru ce ți se cuvine” în colaborare cu Asociația Pro Democrația s-a participat la activitățile ocazionate de organizarea Școlii de Vară pentru Democrație – ediția 2015 ce a avut loc la centrul de Agrement Pădureni din com. Moacșa, jud. Covasna, unde au participat 60 de tineri – elevi și studenți.

În urma activităților de prevenire desfășurare se remarcă numărul crescut de autodenunțuri depuse de către lucrători MAI – 6 autodenunțuri, care s-au finalizat cu efectuarea a 5 activități de prindere în flagrant.

În perioada analizată au fost primite şi soluţionate un număr de 25 de petiţii, dintre care 19 au fost înaintate instituțiilor de parchet competente, constituind sesizări privind săvârșirea unor infracțiuni, procedându-se la înregistrarea a 10 dosare penale, iar 2 petiții au fost clasate. Din totalul petițiilor depuse la nivelul SJA Covasna, 5 petiții au fost depuse cu ocazia activităților de audiență/consiliere.

Au fost primite şi 2 apeluri telefonice la „TelVerde anticorupție 0800.806.806” din care unul s-a concretizat cu o acțiune de prindere în flagrant.

Activitatea Serviciului Județean Anticorupție Covasna pe linie de cercetare penală s-a desfăşurat în limitele strict procedurale, cu respectarea principiilor statuate în Constituţia României şi prevăzute în legislaţia penală în vigoare și sub directa coordonare a procurorului de caz.

În perioada analizată au fost desfășurate activități de cercetare într-un număr de 63 de dosare penale, în baza unui număr de 180 de delegări. În cele 63 de dosare penale, au fost cercetate pentru fapte de corupţie şi alte infracţiuni 148 de persoane, din care 33 de lucrători M.A.I.

În cursul anului 2015 au fost organizate 6 acţiuni de prindere în flagrant, toate acestea fiind finalizate pozitiv. În urma organizării acestor acțiuni, au fost prinse în flagrant 9 persoane.

Pe linie de colaborare și cooperare cu celelalte structuri M.A.I. de pe raza teritoriului de competenţă s-a desfăşurat în condiţii optime atât în ceea ce priveşte activitatea de prevenire cât şi cea de combatere a faptelor de corupţie săvârşite de personalul propriu, concretizându-se atât în operativitatea cu care acestea au dat curs solicitărilor Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna cât şi în organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri cu caracter preventiv.

În perspectiva activităților desfășurate se constată o creștere semnificativă a numărului de sesizări (denunțuri, plângeri/petiții și apeluri TelVerde) adresate Serviciului Județean Anticorupție Covasna, fapt ce denotă încrederea sporită a cetățenilor în instituție.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată instituției, asigurându-vă de receptivitatea, sprijinul şi corectitudinea noastră, reamintindu-vă faptul că puteți sesiza orice faptă de corupție săvârșită de lucrătorii M.A.I. prin linia telefonică gratuită „TelVerde anticorupție 0800.806.806”, precum și la numărul de telefon 0267307490.

Biroul Informare şi Relaţii Publice

 

Publicitate
Publicitate
banner we radio