Ştiri locale

Bilanţ 2016. Peste 150 de persoane trimise în judecată pentru fapte de corupţie în judeţul Covasna

În anul 2016, fenomenul corupţiei a suscitat un interes tot mai mare din partea opiniei publice faţă de teme legate de astfel de sfidări la adresa ordinii de drept, în special când sunt comise de către reprezentanţi ai unor structuri responsabile cu aplicarea şi respectarea legii.

Devine tot mai evident faptul că lipsa de integritate şi implicarea în fapte de corupţie a unor funcţionari ai M.A.I. conduc la erodarea gravă a încrederii populaţiei în structurile ministerului şi afectează reputaţia unui întreg corp profesional.

Pe cale de consecinţă rolul poliţiei judiciare a D.G.A., instituţie ce a împlinit 11 ani de la înfiinţare, este de a acţiona în continuare cu fermitate, în colaborare cu celelalte instituţii de aplicare a legii, pentru a contribui la diminuarea fenomenului corupţiei.

Activităţile cu caracter preventiv derulate la nivelul structurilor M.A.I. de pe raza jud. Covasna au fost şi rămân o preocupare principală a D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Covasna.

Astfel la nivelul structurilor M.A.I. de pe raza jud. Covasna, Serviciul Județean Anticorupție Covasna a desfăşurat 49 activităţi de instruire/informare anticorupţie, la care au participat 556 lucrători, 119 având funcţii de conducere şi 437 funcţii de execuţie;

Totodată, în cadrul proiectului intitulat ,,Plătește zero pentru ce ți se cuvine în colaborare cu Asociația Pro Democrația, ofiţerii S.J.A. Covasna au participat la activitățile organizate în cadrul ȘCOLII DE VARĂ PENTRU DEMOCRAȚIE – ediția 2016, desfăşurată la centrul de Agrement Pădureni din com. Moacșa, jud. Covasna, unde au participat 75 de tineri – elevi și studenți. Cu această ocazie au fost desfășurate activități cu caracter informativ privind modalitățile în care fiecare cetățean trebuie să lupte împotriva corupției prin mijloacele legale și civice.

În cadrul activităților stabilite de comun acord cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, în cadrul proiectului ,,SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL” au fost desfășurate patru activități de informare la care au participat 100 de elevi din cadrul liceelor din mun. Sf. Gheorghe.

În urma activităților de prevenire desfășurate, ca şi aspect pozitiv, lucrătorii M.A.I. au depus 4 autodenunțuri, finalizate cu efectuarea a patru activități de prindere în flagrant.

Au fost primite şi soluţionate un număr de 17 petiţii, 11 fiind înaintate instituțiilor de parchet competente, constituind sesizări privind săvârșirea unor infracțiuni ducând astfel la înregistrarea unui număr de 6 dosare penale la  nivelul unităților de parchet competente.

S-a procedat la actualizarea și postarea la punctele de informare a publicului din cadrul instituțiilor MAI, a datelor de contact ale serviciului și a programului de audiență la nivel central si local.

În cadrul ședinței de Consiliu Prefectural a fost organizată și desfășurată o activitate de informare privind noile reglementări cuprinse în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020.

Activitatea Serviciului Județean Anticorupție Covasna pe linie de cercetare penală s-a desfăşurat în limitele strict procedurale, cu respectarea principiilor statuate în Constituţia României şi prevăzute în legislaţia penală în vigoare și sub directa coordonare a procurorului de caz.

În perioada analizată au fost desfășurate activități de cercetare într-un număr de 48 dosare penale, în baza unui număr de 94 de delegări. În cele 48 de dosare penale, au fost cercetate pentru fapte de corupţie şi alte infracţiuni un număr de 228 de persoane, din care un număr 40 lucrători M.A.I. În aceste cauze s-a dispus de către procuror soluția trimiterii în judecată într-un număr de 13 dosare penale, prin trimiterea în judecată a unui număr de 158 de inculpați, din care 3 inculpați fiind lucrători M.A.I.

În cursul anul 2016 au fost organizate un număr de 5 acţiuni de prindere în flagrant, toate acestea fiind finalizate pozitiv. În urma organizării acestor acțiuni, au fost prinse în flagrant un număr de 5 persoane.

Cooperarea cu celelalte structuri M.A.I de pe raza judeţului Covasna s-a desfăşurat în condiţii optime atât în ceea ce priveşte activitatea de prevenire cât şi cea de combatere a faptelor de corupţie săvârşite de personalul propriu, concretizându-se atât în operativitatea cu care acestea au dat curs solicitărilor Serviciului Judeţean Anticorupţie Covasna cât şi în organizarea şi desfăşurarea unor întâlniri cu caracter preventiv.

În perspectiva activităților desfășurate se constată o creștere semnificativă a numărului de sesizări (denunțuri, plângeri/petiții și apeluri TelVerde) adresate Serviciului Județean Anticorupție Covasna, fapt ce denotă încrederea sporită a cetățenilor în instituție.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată instituției, asigurându-vă de receptivitatea, sprijinul şi corectitudinea noastră, reamintindu-vă faptul că puteți sesiza orice faptă de corupție săvârșită de lucrătorii M.A.I. prin linia telefonică gratuită TelVerde anticorupție 0800.806.806”, precum și la numărul de telefon 0267 307 490.

(Serviciul Judeţean Anticorupţie Covasna)

Publicitate
banner we radio