Ştiri

Autorizaţia de securitate la incendiu se va obţine mai uşor şi cu mai puţine costuri

Procedura de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu va fi simplificată, ceea ce va duce la scăderea costurilor, potrivit unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit proiectului de act normativ lansat de MAI, avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu se vor solicita în scris, de către investitori sau beneficiari, direct sau prin împuterniciţi, inspectoratelor judeţene în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile, instalaţiile sau amenajările respective.

Publicitate

Prin promovarea acestui act normativ se urmăreşte:

1. scăderea costurilor administrative necesare obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, prin reducerea documentelor care trebuie depuse în vederea eliberării acestor acte, fiind avute în vedere: a) eliminarea din cuprinsul reglementării a raportului de expertiză; b) eliminarea documentaţiilor tehnice aferente instalaţiilor utilitare, cu excepţia celor de protecţie împotriva incendiilor, rămânând ca măsurile privind securitatea la incendiu corespunzătoare acestor instalaţii să fie cuprinse numai în scenariul de securitate la incendiu; c) reglementarea modului de emitere a avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu pentru intervenţii la construcţii autorizate, prin luarea în considerare doar a spaţiului supus lucrărilor respective.

2. responsabilizarea proiectantului în ceea ce priveşte elaborarea documentaţiei tehnice în conformitate cu reglementările în vigoare pentru construcţiile noi, respectiv să cuprindă măsuri alternative, justificate tehnic, pentru lucrări de modificare şi/sau la schimbarea destinaţiei construcţiilor existente;

3. eliminarea situaţiilor care au condus la blocaje sau la costuri suplimentare în obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, pe bază de expertiză tehnică, după depăşirea termenului de 6 luni de la punerea în funcţiune, chiar dacă erau îndeplinite măsurile impuse de reglementările în vigoare;

4. reglementarea unor situaţii, reieşite din practică, care nu erau (suficient) acoperite de textele în vigoare, precum intervenţia asupra unei clădiri existente neautorizate din punct de vedere al securităţii la incendiu, în sensul că întreg obiectivul la care se execută lucrări de modificare şi/sau de schimbare a destinaţiei trebuie conformat la foc.

Publicitate
Publicitate
banner we radio