Ştiri, Ştiri locale

Au fost anunţate primele posturi disponibile la Aeroportul de la Braşov: director tehnic, şef serviciu, Resurse Umane, Achiziţii publice, Financiar, Securitate

Cu mai puțin de 5 luni rămase până la termenul stabilit pentru operaționalizarea Aeroportului Brașov-Ghimbav, Regia autonomă a anunțat că scoate la concurs 6 posturi cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, candidații putând depune dosarele de înscriere până în data de 8 februarie, la ora 16:00. Concursul se va desfășura în 3 etape, respectiv selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba interviului, iar candidaţii declaraţi „admis” vor încheia, inițial, contracte individuale de muncă pe o perioadă de 3 luni, timp în care li se vor verifica antecedentele.

Pentru Direcția tehnică a fost scos la concurs un post de director tehnic operațional, pentru care candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, respectiv să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în ştiinţe inginerești sau ştiinţe sociale în ramura de știință / ştiinţe economice și minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor, dovedită prin carnet de muncă și /sau adeverință de vechime.

În cadrul Serviciului de Asistenţă Managerială au fost scoase la concurs 3 posturi, dintre care unul de șef serviciu, pentru care sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în ştiinţe juridice; respectiv minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor, dovedită prin carnet de muncă sau adeverință de vechime.

Un al doilea post, de inspector de specialitate  gradul IA, a fost scos în cadrul Compartimentului de Resurse Umane, SSM, IT&C, fiind necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în ştiinţe economice, și o vechime minimă de 6 ani și 6 luni în domeniu; iar pentru cel de-al treilea post, de consilier achiziţii publice, gradul IA, candidații trebuie să aibă studii superioare de licență absolvite cu diplomă, sau studii superioare de lungă durată, în domeniul ştiinţe juridice; și vechime de minimum 6 ani și 6 luni în domeniu.

În cadrul Direcţiei Economice-Comerciale a fost scos la concurs un post de economist, gradul IA pentru Compartimentul Financiar-salarizare, condițiile pentru participare fiind: studii universitare de licență absolvite cu diplomă / studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor sociale, ramura ştiinţe economice; și o vechime minimă de 6 ani și 6 luni, iar pentru Serviciul de Securitate Aeroportuară, Biroul Coordonare / Instruire, se caută inspector de securitate gradul IA, pentru care sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor inginereşti și o vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 ani și 6 luni.

În ceea ce privește condiţiile generale de participare la concurs, printre altele, candidații trebuie să aibă cetăţenia română/ cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene, sau a unui stat parte din Spaţiul Economic European, să cunoască limba română, scris şi vorbit; să fie apți pentru muncă, respectiv să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; să nu fi fost condamnați definitiv pentru infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii sau umanităţii, respectiv pentru infracţiuni de corupţie sau de serviciu, pentru fals sau contra înfăptuirii justiţiei.

Documente necesare

Potrivit regulamentului de recrutare și selecție, candidații trebuie să completeze un formular  de înscriere la concurs, adresat directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A, iar dosarul de concurs trebuie să conțină copia unui act de identitate, copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; copii ale adeverințelor de vechime în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, certificat de cazier judiciar, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, un CV, respectiv o copie a livretului militar, dacă este cazul.

Dosarele se depun la sediul Consiliului Județean Brașov (B-dul Eroilor nr. 5) – Serviciul Resurse Umane, camera 7, până cel târziu în data de 8 februarie, ora 16:00. Etapa de selecție a dosarelor se va derula în perioada 9-10 februarie, urmând ca rezultatele acestei prime etape să fie afișate cel târziu în data de 13 februarie.

Proba scrisă proba scrisă este programată pentru data de 21 februarie, ora 11:00; iar candidații declarați admiși vor susține proba interviului în cel mult 4 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului scris.

„Persoanelor recrutate care au trecut cu succes prin verificarea aprofundată a antecedentelor şi au obţinut avizul favorabil li se vor încheia contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare”, a transmis conducerea Regiei autonome a Aeroportului.

Bibliografiile și atribuţiile posturilor scoase la concurs sunt disponibile AICI, iar persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la secretarul comisiei de concurs, camera 7, tel. 0268/410777 – int. 436, de luni până joi, între orele 8:00-16:30, iar vineri între orele 8:00-14:00, respectiv prin e-mail, la adresa: liliana.creanga@cjbrasov.ro.

Aeroportul Brașov-Ghimbav, primul aeroport din România construit de la zero în ultimii 50 de ani, ar urma să devină operaţional de la jumătatea lunii iunie.

(Ioana Ardeleanu)

Publicitate
banner we radio