Anunţuri

Anunţ public privind depunerea documentaţiei

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.5A, anunţă publicul interesat că s-a depus, documentaţia tehnică aferentă Amenajamentului Ocolului Silvic Breţcu, situat pe raza Unităţilor Administrativ Teritoriale: Târgu Secuiesc, Breţcu, Ojdula, Lemnia, Estelnic, Mereni, Poian, Sânzieni, Ghelinţa, Moacşa, Ghidfalău, Bodoc, Dalnic, Cernat, Turia, Malnaş, Bixad şi Turia din judeţul Covasna, Plăieşii de Jos şi Cozmeni din Judeţul Harghita, Oituz şi Caşin din Judeţul Bacău, pentru obţinerea avizului de mediu

Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat, se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701, în zilele de luni-vineri, între orele 09:oo – 13:oo, în termen de 18 zile de la apariţia anunţului.

Publicitate
Publicitate
Publicitate
banner we radio