Anunţuri

Anunţ public privind depunerea documentaţiei

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, prin DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA, cu sediul în mun.Sf.Gheorghe, str.Kos Karoly nr.5A, anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă Amenajamentului U.P. I Oituz, Amenajamentului U.P. II Apa Roşie, Amenajamentului U.P. III Dalnic şi Amenajamentului U.P. IV Târgu Secuiesc, din cadrul Ocolului Silvic Breţcu, situate pe raza Unităţilor Administrativ Teritoriale: Târgu Secuiesc, Breţcu, Ojdula, Lemnia, Estelnic, Mereni, Poian, Sânzieni, Ghelinţa, Moacşa, Ghidfalău, Bodoc, Dalnic, Cernat, Turia, Malnaş, Bixad şi Turia din judeţul Covasna, Plăieşii de Jos şi Cozmeni din Judeţul Harghita, Oituz şi Caşin din Judeţul Bacău, pentru obţinerea avizului de mediu.     

Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat, se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 – 13:00, în termen de 15 zile de la apariţia anunţului.

Publicitate
banner we radio