Anunţuri

Anunţ public privind depunerea documentaţiei

NAGY ALPAR I.I. anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă planului/programului ZONA AGROZOOTEHNICA, propus a fi amplasat în CF 27366 EXTRAVILAN, localitatea BODOC , Jud. COVASNA. pentru obţinerea avizului de mediu.

Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, în termen de 18 (pentru primul anunţ) şi 15 (pentru al doilea anunţ) zile de la apariţia anunţului.

Publicitate
banner we radio