Anunţuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DIO PANPROD SRL titular al proiectului CONSTRUIRE FABRICA DE MEZELURI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE FABRICA DE MEZELURI, propus a fi amplasat în jud. COVASNA, oras SFANTU GHEORGHE, sat CHILIENI, str. SZILAGYI SAMUEL nr. 48.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Publicitate
banner we radio