Anunţuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, titular al proiectului ”Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Tărgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, fară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată și fără evaluare de impact asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Extinderea sistemului de canalizare menajeră a aglomerării Tărgu Secuiesc în aglomerările Ghelința și Ojdula”, propus a fi amplasat în domeniul public al mun. Târgu Secuiesc și al comunelor Ghelința, Ojdula și Catalina.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Publicitate
Publicitate
banner we radio